ČÚZK DMT/DMP

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Tento článek shromažuje informace jak pracovat s daty Digitální model reliéfu České republiky a Digitální model povrchu České republiky poskytovaných Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Vzorová data jsou ke stažení zde.

Digitální model povrchu
Digitální model reliéfu

GRASS GIS

Data importuje do rastrové reprezentace pomocí modulu r.in.xyz. Pomocí přepínače -s nejprve zjistíme rozsah dat:

 r.in.xyz in=pp_HLIN04_1g.xyz out=pp_HLIN04_1g sep=space -sg
n=-1088000 s=-1089999.999 e=-625000.003 w=-627499.998 b=461.312 t=571.368

Podle toho nastavíme výpočetní region včetně rozlišení:

g.region n=-1088000 s=-1089999.999 e=-625000.003 w=-627499.998 b=461.312 t=571.368 
g.region -a res=1

Nakonec provedeme samotný import:

 r.in.xyz in=pp_HLIN04_1g.xyz out=pp_HLIN04_1g sep=space

Dále provedeme interpolaci dat pomocí metody RST (splines). Pro tento účel musíme převést data to vektorové reprezentace:

r.to.vect -z type=point in=pp_HLIN04_1g out=pp_HLIN04_1g

Samotnou interpolaci provedeme příkazem v.surf.rst:

v.surf.rst in=pp_HLIN04_1g elev=pp_HLIN04_1g_DEM