ArcČR 500

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Datová sada ArcČR® 500 je poskytována ve formátu souborové geodatabáze GDB. Data jsou poskytována zdarma.

Pro import vektorových dat ze souborové geodatabáze Esri lze použít knihovnu GDAL pouze za předpokladu, že je zkompilována s podporou pro formát FileGDB (proprietární) nebo OpenFileGDB (reverzní inženýrství, přístup k datům pouze v režimu čtení). Zda vaše instalace knihovny GDAL tento formát podporuje můžete zjistit příkazem ogrinfo.

ogrinfo --formats

...
 -> "FileGDB" (read/write)
...
 -> "OpenFileGDB" (readonly)
...

GRASS GIS

Při importu dat se vytvoří tři nové lokace:

  • arccr500-sjtsk - souřadnicový systém S-JTSK (EPSG 5514)
  • arccr500-etsr89 - souřadnicový systém ETRS89 (EPSG 4258)
  • arccr500-wgs84 - souřadnicový systém WGS84 (EPSG 4326)

Data z geodatabáze ArcCR500_vXX.gdb jsou naimportována do mapsetu PERMANENT, data z AdministrativniCleneni_vXX.gdb do mapsetu AdministrativniCleneni.

ArcCR500 v systému GRASS: příklad atributového dotazu

Vektorová data

Vektorová data lze naimportovat do systému GRASS pomocí v.in.ogr pouze za předpokladu, že je knihovna GDAL nainstalována s podporou pro formát FileGDB či OpenFileGDB.

Dialog pro import vektorových dat File → Import vector data → Common import formats.

Import dat z geodatabáze FileGDB (1) výběr typu zdroje dat (2) výběr formátu (3) cesta k adresáři s FileGDB databázi
Import dat ve formátu FileGDB z příkazové řádky
v.in.ogr dsn=/work/geodata/arccr500/ArcCR500/ArcCR500_vXX.gdb layer=VodniPlochy

Rastrová data

Rastrová data ve formátu souborové geodatabáze FileGDB v současné době knihovna GDAL nepodporuje.

Rastrová data je nutné v ArcGIS nejprve vyexportovat např. do formátu GeoTIFF a posléze do systému GRASS naimportovat pomocí r.in.gdal.

Skript pro hromadný import dat

Skript importuje pouze vektorová data.

Postup:

  1. Skript v.in.arccr500.py stáhneme na lokální počítač.
  2. Spustíme z menu File → Launch script.
  3. V dialogu vybereme adresář s datasetem ArcČR 500.
Dialog modulu v.in.arccr500.py

PostGIS

createdb arccr500
psql arccr500 -c "create extension postgis"
wget http://epsg.io/5514.sql
psql arccr500 -f 5514.sql

psql arccr500 -c "create schema ar"
ogr2ogr -f PostgreSQL -lco schema=ar -lco geometry_name=geom PG:dbname=arccr500 ArcCR500_v32.gdb

psql arccr500 -c "create schema ac"
ogr2ogr -f PostgreSQL -lco schema=ac -lco geometry_name=geom PG:dbname=arccr500 AdministrativniCleneni_v12.gdb

pg_dump -Fp -Z9 -O -x -N public -f arccr500.dump arccr500

Externí odkazy