EU-DEM

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Digitální výškový model Evropy (EU-DEM) byl pořízen v rámci projektu GMES RDA (Copernicus programme) pod záštitou Evropské komise a DG Enterprise and Industry. Jde o DSM (digitální model povrchu). Další informace zde.

Data jsou poskytována v souřadnicovém systému EU-LAEA (EPSG 3035) v prostorovém rozlišení 25m. Data byla publikována v říjnu 2013. Metadata jsou dostupné zde. Jedná se o hybridní produkt založený na SRTM a ASTER GDEM. Formální validace dat je plánována v roce 2014 (viz metadata).

Tento text čerpá z http://courses.neteler.org/eu-dem-new-digital-surface-model-at-25m/.

Vizualizace EU-DEM pro území ČR
Vizualizace EU-DEM pro území ČR ve 3D

Stažení dat

Jednotlivé dlaždice lze stáhnout na základě:

Zpracování dat v GRASS GIS

Příklad stažení a importu dat pro území ČR.

Import dlaždic

Data naimportujeme pomocí modulu r.in.gdal do nově vytvořené lokace. Tuto lokaci vytvoříme na základě EPSG 3035, viz návod zde.

Vytvoření lokace z příkazové řádky
grass70 -c EPSG:3035 /opt/grassdata/eu-dem

Data můžeme naimportovat přímo bez nutnosti nekomprese ZIP archivu (viz /vsizip/).

Příklad importu dlaždice EU-DEM: (1) volba souboru (2) a jeho výběr (3) nastavení názvu výsledné rastrové mapy a (4) import
Import komprimovaného souboru s EU-DEM daty z příkazové řádky
r.in.gdal input=/vsizip//work/geodata/eu-dem/EUD_CP-DEMS_4500025000-AA.zip/EUD_CP-DEMS_4500025000-AA.tif out=tile1

r.in.gdal input=/vsizip//work/geodata/eu-dem/EUD_CP-DEMS_4500035000-AA.zip/EUD_CP-DEMS_4500035000-AA.tif out=tile2

Další zpracování

Před spojením dvou stažených dlaždic tyto data ořežeme dle území ČR. Pro tento účel využíjeme polygonovou vrstvu území ČR z lokace ArcČR 500. Data z této lokace převedeme do aktuální lokace pomocí v.proj.

v.proj location=arccr500-sjtsk mapset=AdministrativniCleneni input=StatPolygon output=cr

Před spojením dlaždic nastavíme výpočetní region (g.region) a nastavíme masku na území ČR (r.mask).

g.region -a -p rast=tile1 vect=cr
projection: 99 (Lambert Azimuthal Equal Area)
zone:    0
datum:   etrs89
ellipsoid: grs80
north:   3113750
south:   2835725
west:    4467700
east:    4958050
nsres:   25
ewres:   25
rows:    11121
cols:    19614
cells:   218127294
r.mask vector=cr

Dlaždice spojíme pomocí modulu r.patch.

r.patch input=tile1,tile2 output=dmt

Dále nastavíme vhodnou tabulku barev modulem r.colors. Výsledek je zobrazen níže.

r.colors map=dmt color=elevation

Externí odkazy