FreeGeoDataCZ / GeoNames

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka obsahuje návod jak naimportovat místopisná data ze serveru GeoNames do lokace 'cr-wgs84' z datasetu FreeGeoDataCZ.

Nejprve stáhneme zkomprimovaný dávkový soubor ze serveru GeoNames.org pokrývající území České republiky.

wget http://download.geonames.org/export/dump/CZ.zip

Soubor dekomprimujeme (vznikne tak soubor "CZ.txt").

unzip CZ.zip

Spustíme GRASS s lokací "cr-wgs84", vytvoříme nový mapset "geonames". Poté naimportujeme data pomocí modulu v.in.geonames.

Upozornění: Modul v.in.geonames je součástí GRASS >= 6.4.

v.in.geonames in=CZ.txt out=geonames

Vznikne tak nová vektorová vrstva "geonames". Vrstva v současnosti obsahuje téměř 25,000 bodů.