GDAL

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání
Gdal-logo.png

GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) je knihovna určená pro čtení a zápis rastrových a vektorových GIS formátů. Knihovna je vyvíjena pod hlavičkou Open Source Geospatial Foundation a vydávána pod licencí X/MIT. Knihovna používá jednoduchý abstraktní datový model pro všechny podporované datové formáty. Kromě toho nabízí také řadu užitečných nástrojů pro příkazovou řádku určených pro konverzi a zpracování dat.

GDAL byla původně vyvíjena Frankem Warmerdamem a to do verze 1.3.2, posléze byla tato role oficiálně převedena na GDAL/OGR Project Management Committee, která je součástí Open Source Geospatial Foundation.

GDAL/OGR je považován za jeden z hlavních open source projektů, knihovna je hojně využívána take v komerční GIS sféře. Řečeno Howardem Butlerem (jeden z klíčových vývojářů GDAL) "GDAL považuji za glibc/glibc++ v geoinformatice. Knihovna je otevřená, poskytuje základní funkcionalitu potřebnou pro denní práci s GIS formáty."

Převzato z české wikipedie.

Ukázky

Základní metadata

gdalinfo SRTM_u01_n060w150.tif
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: SRTM_u01_n060w150.tif
Size is 3601, 3601
Coordinate System is:
GEOGCS["WGS 84",
  DATUM["WGS_1984",
    SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
      AUTHORITY["EPSG","7030"]],
    AUTHORITY["EPSG","6326"]],
  PRIMEM["Greenwich",0],
  UNIT["degree",0.0174532925199433],
  AUTHORITY["EPSG","4326"]]
Origin = (-150.000138888888898,61.000138888888891)
Pixel Size = (0.000277777777778,-0.000277777777778)
Metadata:
 AREA_OR_POINT=Area
 TIFFTAG_DOCUMENTNAME=d:\srtm\US\N60W150_glcf.tif
 TIFFTAG_IMAGEDESCRIPTION=IDL TIFF file
 TIFFTAG_RESOLUTIONUNIT=2 (pixels/inch)
 TIFFTAG_XRESOLUTION=100
 TIFFTAG_YRESOLUTION=100
Image Structure Metadata:
 INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Upper Left (-150.0001389, 61.0001389) (150d 0' 0.50"W, 61d 0' 0.50"N)
Lower Left (-150.0001389, 59.9998611) (150d 0' 0.50"W, 59d59'59.50"N)
Upper Right (-148.9998611, 61.0001389) (148d59'59.50"W, 61d 0' 0.50"N)
Lower Right (-148.9998611, 59.9998611) (148d59'59.50"W, 59d59'59.50"N)
Center   (-149.5000000, 60.5000000) (149d30' 0.00"W, 60d30' 0.00"N)
Band 1 Block=3601x1 Type=Float32, ColorInterp=Gray

Filtrování GPX podle data

ogr2ogr -F GPX -where "cmt LIKE '11-MAR-09%'" waypoints-brezen.gpx waypoints.gpx waypoints

Převod z PostGIS včetně kódování

Příklad pro převod do formátu Esri Shapefile:

ogr2ogr -f 'ESRI Shapefile' -lco ENCODING=LATIN2 . PG:dbname=pgis_osm cyklotrasy

Příklad pro převod do formátu CSV:

ogr2ogr -f 'CSV' -lco GEOMETRY=AS_XY csv_soubory PG:dbname=pgis_osm cerpaci_stanice

Související články

Programování s knihovnou GDAL

Ukázky Python skriptů

Externí odkazy