GDAL / Programování / Rastrová data

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka obsahuje ukázku zdrojového textu demonstračního programu využívající pro přístup k rastrovým datům knihovnu GDAL. Program počítá normalizovaný vegetační index.


ndvi = \frac{(nir - vis)}{(nir + vis)}

kde nir je kanál družicové scény Landsat pro blízké infračervené spektrum, vis je viditelné červené spektrum, viz rozpis kanálů Landsat.

Testovací data ke stažení zde.

C++

Soubor ke stažení zde.

 1 #include <iostream>
 2 #include "gdal_priv.h"
 3 
 4 using std::cout;
 5 using std::cerr;
 6 using std::endl;
 7 
 8 GDALDataset *open_file(const char *filename)
 9 {
 10   GDALDataset *poDs;
 11   
 12   poDs = (GDALDataset *) GDALOpen(filename, GA_ReadOnly);
 13   if (poDs == NULL) {
 14     cerr << "Otevreni '" << filename << "' selhalo." << endl;
 15     return NULL;
 16   }
 17   
 18   return poDs;
 19 }
 20 
 21 int calculate_ndvi(GDALDataset *poDsNdvi, GDALDataset *poDsTm3, GDALDataset *poDsTm4)
 22 {
 23   GDALRasterBand *poBandNdvi, *poBandTm3, *poBandTm4;
 24   
 25   poBandNdvi = poDsNdvi->GetRasterBand(1);
 26   poBandTm3 = poDsTm3->GetRasterBand(1);
 27   poBandTm4 = poDsTm4->GetRasterBand(1);
 28 
 29   if (!poBandNdvi || !poBandTm3 || !poBandTm4)
 30 	return -1;
 31 
 32   unsigned char *pafScanlineTm3, *pafScanlineTm4;
 33   double *pafScanlineNdvi;
 34   int nXSize = poBandTm3->GetXSize();
 35   int nYSize = poBandTm3->GetYSize();
 36   if (nXSize != poBandTm4->GetXSize() ||
 37 	nYSize != poBandTm4->GetYSize())
 38 	return -1;
 39 
 40   pafScanlineTm3 = (unsigned char *) CPLMalloc(sizeof(unsigned char) * nXSize);
 41   pafScanlineTm4 = (unsigned char *) CPLMalloc(sizeof(unsigned char) * nXSize);
 42   pafScanlineNdvi = (double *) CPLMalloc(sizeof(double) * nXSize);
 43 
 44   for (int row = 0; row < nYSize; row++) {
 45 	poBandTm3->RasterIO(GF_Read, 0, row, nXSize, 1, 
 46 			  pafScanlineTm3, nXSize, 1, GDT_Byte, 
 47 			  0, 0);
 48 	poBandTm4->RasterIO(GF_Read, 0, row, nXSize, 1, 
 49 			  pafScanlineTm4, nXSize, 1, GDT_Byte, 
 50 			  0, 0);
 51 	
 52 	for (int col = 0; col < nXSize; col++) {
 53 	  pafScanlineNdvi[col] = double(pafScanlineTm4[col] - pafScanlineTm3[col]) /
 54 		(pafScanlineTm4[col] + pafScanlineTm3[col]);
 55 	}
 56 	poBandNdvi->RasterIO(GF_Write, 0, row, nXSize, 1, 
 57 			   pafScanlineNdvi, nXSize, 1, GDT_Float32, 
 58 			   0, 0);
 59   }
 60   
 61   CPLFree(pafScanlineTm3);
 62   CPLFree(pafScanlineTm4);
 63   CPLFree(pafScanlineNdvi);
 64   return 0;
 65 }
 66 
 67 int main(int argc, char **argv)
 68 {
 69   const char *filenameTm3, *filenameTm4;
 70   
 71   double trans[6];
 72   GDALDriver  *poDriver;
 73   GDALDataset *poDsTm3, *poDsTm4, *poDsNdvi;
 74   
 75   if (argc != 3) {
 76 	cerr << "Pouziti: " << argv[0] << " tm3 tm4" << endl;
 77 	return 1;
 78   }
 79   
 80   filenameTm3 = argv[1];
 81   filenameTm4 = argv[2];
 82 
 83   // registrovat dostupne GDAL ovladace
 84   GDALAllRegister();
 85   
 86   // otevrit rastrove soubory 'tm3' a 'tm4' pro cteni
 87   poDsTm3 = open_file(filenameTm3);
 88   poDsTm4 = open_file(filenameTm4);
 89   if (poDsTm3 == NULL || poDsTm4 == NULL)
 90 	return 1;
 91 
 92   poDriver = poDsTm3->GetDriver();
 93   poDsNdvi = poDriver->Create("ndvi.tif", poDsTm3->GetRasterXSize(), poDsTm3->GetRasterYSize(),
 94 				1, GDT_Float32, NULL);
 95   poDsTm3->GetGeoTransform(trans);
 96   poDsNdvi->SetGeoTransform(trans);
 97   poDsNdvi->SetProjection(poDsTm3->GetProjectionRef());
 98   
 99   if (poDsNdvi == NULL)
100 	cerr << "Nelze vytvorit vystupni soubor 'ndvi.tif'" << endl;
101 
102   if (calculate_ndvi(poDsNdvi, poDsTm3, poDsTm4) != 0)
103 	cerr << "Nelze vypocitat NDVI" << endl;
104 
105   GDALClose(poDsTm3);
106   GDALClose(poDsTm4);
107   GDALClose(poDsNdvi);
108   
109   return 0;
110 }

Poznámka pro QtCreator

INCLUDEPATH += /usr/include/gdal
LIBS += -lgdal

Python

#!/usr/bin/env python

import numpy as np
from osgeo import gdal, osr

import sys

def open_tif(filename):
  ds = gdal.Open(filename)
  if ds is None:
    sys.exit("Nelze otevrit soubor {}".format(filename))

  band = ds.GetRasterBand(1)
  if band is None:
    sys.exit("Nelze nacist rastrovy kanal")

  band.SetNoDataValue(0)
  data = band.ReadAsArray()
  
  return ds, data

def create_tif(filename, ids, array):
  cols = array.shape[1]
  rows = array.shape[0]
  
  driver = gdal.GetDriverByName('GTiff')
  ds = driver.Create(filename, cols, rows, 1, gdal.GDT_Float32)

  band = ds.GetRasterBand(1)
  band.SetNoDataValue(0)
  band.WriteArray(array)

  ds.SetGeoTransform(ids.GetGeoTransform())

  srs = osr.SpatialReference()
  srs.ImportFromWkt(ids.GetProjectionRef())
  ds.SetProjection(srs.ExportToWkt())

  band.FlushCache()

  return ds

def compute_ndvi(nir, vis):
  # 16-bit Landsat 8 -> floats
  t = np.float32
  r = vis.astype(t)
  n = nir.astype(t) 
  
  # deleni nulou
  np.seterr(invalid='ignore')

  ndvi = (n - r) / (n + r)
  
  # zpatky do 16-bit
  ### ndvi = (ndvi + 1) * (2**15 - 1)
  
  return ndvi.astype(np.float32)

def main():
  if len(sys.argv) != 3:
    sys.exit("{} nir.tif vis.tif".format(sys.argv[0]))

  ds_nir, data_nir = open_tif(sys.argv[1])
  ds_vis, data_vis = open_tif(sys.argv[2])

  data_ndvi = compute_ndvi(data_nir, data_vis)

  ds_ndvi = create_tif("ndvi.tif", ds_nir, data_ndvi)

  return 0

if __name__ == "__main__":
  sys.exit(main())

Související články

Externí odkazy