GDAL / Programování / Vektorová data

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka obsahuje ukázku zdrojového textu demonstračního programu využívající pro přístup k vektorovým datům knihovnu GDAL.

Vypsání atributů

C++

 1 #include <iostream>
 2 #include "ogrsf_frmts.h"
 3 
 4 using std::cout;
 5 using std::cerr;
 6 using std::endl;
 7 
 8 int main(int argc, char **argv)
 9 {
10   const char *filename;
11   
12   OGRDataSource *poDS;
13   OGRLayer    *poLayer;
14   OGRFeatureDefn *poFDefn;
15 
16   if (argc != 2) {
17 	cerr << "Pouziti: " << argv[0] << " shapefile" << endl;
18 	return 1;
19   }
20   
21   filename = argv[1];
22   
23   // registrovat dostupne OGR ovladace
24   OGRRegisterAll();
25 
26   // otevrit ShapeFile pro cteni
27   poDS = OGRSFDriverRegistrar::Open(filename, FALSE);
28   if (poDS == NULL) {
29     cerr << "Otevreni '" << filename << "' selhalo." << endl;
30     return 1;
31   }
32   
33   // nacist prvni OGR vrstvu (tj. Shapefile)
34   poLayer = poDS->GetLayer(0);
35   if (poLayer == NULL) {
36     cerr << "Nelze nacist OGR vrstvu." << endl;
37     return 1;
38   }
39 
40   // ziskat informace o vrstve
41   poFDefn = poLayer->GetLayerDefn();
42 
43   cout << "Detekovana OGR vrstva '" << poFDefn->GetName() << "'.\n\n";
44 
45   for(int iField = 0; iField < poFDefn->GetFieldCount(); iField++) {
46 	// ziskat informace o atributovem sloupci
47 	OGRFieldDefn *poFieldDefn = poFDefn->GetFieldDefn(iField);
48 	cout << poFieldDefn->GetNameRef() << endl;
49   }
50 
51   return 0;
52 }

Python

 1 import sys
 2 from osgeo import ogr
 3 
 4 def error(msg):
 5   sys.exit(msg)
 6 
 7 def main(filename):
 8   # otevrit ShapeFile pro cteni
 9   ds = ogr.Open(filename)
10   if ds is None:
11     error("Otevreni '{}' selhalo.".format(filename))
12   
13   # nacist prvni OGR vrstvu (tj. Shapefile)
14   lyr = ds.GetLayer(0)
15   if lyr is None:
16     error("Nelze nacist OGR vrstvu.")
17   
18   # ziskat informace o vrstve
19   feat_defn = lyr.GetLayerDefn()
20   
21   print("OGR vrstva '{}' obsaguje {} geoprvku".format(feat_defn.GetName(), lyr.GetFeatureCount()))
22   print("Seznam atributu:")
23   # ziskat informace o atributovem sloupci  
24   for i in range(feat_defn.GetFieldCount()):
25     field_defn = feat_defn.GetFieldDefn(i)
26     print("\t {}".format(field_defn.GetNameRef()))
27   
28   return 0
29 
30 if __name__ == "__main__":
31   if len(sys.argv) != 2:
32     sys.stderr.write("Pouziti: %s shapefile\n" % sys.argv[0])
33     sys.exit(0)
34   
35   sys.exit(main(sys.argv[1]))

Prostorové predikáty

Pro PostGIS je vhodné nastavit

export PGCLIENTENCODING=WIN1250
export PG_USE_COPY=YES

C++

 1 #include <iostream>
 2 #include <ctime>
 3 #include "ogrsf_frmts.h"
 4 
 5 using std::cerr;
 6 using std::endl;
 7 using std::cout;
 8 
 9 OGRDataSource *open_dsn(const char *dsn)
 10 {
 11   OGRDataSource *poDs;
 12 
 13   poDs = OGRSFDriverRegistrar::Open(dsn, FALSE);
 14   if (!poDs)
 15     cerr << "Otevreni " << dsn << " selhalo." << std::endl;
 16 
 17   return poDs;
 18 }
 19 
 20 int compute_number(OGRLayer *poLayer1, OGRLayer *poLayer2)
 21 {
 22   int count, i;
 23   int nfeat;
 24   bool found;
 25 
 26   OGRFeature *poFeat1, *poFeat2;
 27   OGRGeometry *poGeom1, *poGeom2;
 28 
 29   count = 0;
 30 
 31   nfeat = poLayer1->GetFeatureCount();
 32 
 33   /* sekvencne cti prvky z vsrtvy 1 (body) */
 34   poLayer1->ResetReading();
 35   i = 0;
 36   while(true) {
 37     cerr << "\r" << i << "/" << nfeat;
 38     poFeat1 = poLayer1->GetNextFeature();
 39     if (!poFeat1)
 40       break;
 41     poGeom1 = poFeat1->GetGeometryRef();
 42     if (!poGeom1 || poGeom1->getGeometryType() != wkbPoint)
 43       continue;
 44 
 45     /* sekvencne cti prvky z vrstvy 2 (polygony) */
 46     found = false;
 47     poLayer2->ResetReading();
 48 	poLayer2->SetSpatialFilter(poGeom1);
 49     while (!found) {
 50       poFeat2 = poLayer2->GetNextFeature();
 51       if (!poFeat2)
 52         break;
 53       poGeom2 = poFeat2->GetGeometryRef();
 54       if (!poGeom2 || poGeom2->getGeometryType() != wkbPolygon)
 55         continue;
 56 
 57       if (poGeom1->Within(poGeom2)) {
 58         found = true;
 59       }
 60 
 61       OGRFeature::DestroyFeature(poFeat2);
 62     }
 63     if (found)
 64       count++;
 65 
 66     OGRFeature::DestroyFeature(poFeat1);
 67     i++;
 68   }
 69   cerr << "\r";
 70 
 71   return count;
 72 }
 73 
 74 int main(int argc, char **argv)
 75 {
 76   const char *dsn1, *dsn2, *relation;
 77   // const char *pszDriverName = "SQLite";
 78   const char *pszDriverName = "PostgreSQL";
 79   char   **papszLCO;
 80   time_t   start;
 81   OGRSFDriver  *poDriver;
 82   OGRDataSource *poDs1, *poDs2, *poDsSL;
 83   OGRLayer    *poLayer1, *poLayer2;
 84 
 85   if (argc != 3) {
 86     cerr << "Pouziti: " << argv[0]
 87       << " <bodova vrstva> <polygonova vrstva>" << endl;
 88     return 1;
 89   }
 90 
 91   dsn1   = argv[1];
 92   dsn2   = argv[2];
 93   relation = argv[3];
 94 
 95   // registrovat dostupne OGR ovladace                         
 96   OGRRegisterAll();
 97 
 98   cout << "Nacitam data..." << endl;
 99   // otevrit dsn1, dsn2 pro cteni                                      
100   poDs1 = open_dsn(dsn1);
101   poDs2 = open_dsn(dsn2);
102   if (!poDs1 || !poDs2) {
103     return 1;
104   }
105 
106   // nacist prvni OGR vrstvu
107   poLayer1 = poDs1->GetLayer(0);
108   poLayer2 = poDs2->GetLayer(0);
109   if (!poLayer1 || !poLayer2 ) {
110     cerr << "Nelze nacist OGR vrstvu." << endl;
111     return 1;
112   }
113 
114   // konverze dat do databaze SpatiaLite
115   cout << "Ukladam data do databaze PostGIS..." << endl;
116   poDriver = OGRSFDriverRegistrar::GetRegistrar()->GetDriverByName(pszDriverName);
117   if (!poDriver) {
118 	cerr << "Driver " << pszDriverName << " neni dostupny" << endl;
119 	return 1;
120   }
121   // poDsSL = poDriver->Open("tmp.sqlite", TRUE);
122   poDsSL = poDriver->Open("PG:dbname=pgis_test", TRUE);
123   if (!poDsSL) {
124 	char **papszDSCO = NULL;
125 	// papszDSCO = CSLSetNameValue(papszDSCO, "SPATIALITE", "YES");
126 	// poDsSL = poDriver->CreateDataSource("tmp.sqlite", papszDSCO);
127   }
128   papszLCO = NULL;
129   papszLCO = CSLSetNameValue(papszLCO, "OVERWRITE", "YES");
130   poLayer1 = poDsSL->CopyLayer(poLayer1, "points", papszLCO);
131   poLayer2 = poDsSL->CopyLayer(poLayer2, "polygons", papszLCO);
132 
133   cout << "Analyzuji data..." << endl;
134   start = time(NULL);
135   cout << "Pocet bodu: " << compute_number(poLayer1, poLayer2)
136     << "/" << poLayer1->GetFeatureCount() << endl;
137   cout << "Cas vypoctu: " << time(NULL) - start << " sec" << endl;
138 
139   OGRDataSource::DestroyDataSource(poDsSL);
140   OGRDataSource::DestroyDataSource(poDs1);
141   OGRDataSource::DestroyDataSource(poDs2);
142 
143   return 0;
144 }

Související články

Externí odkazy