GRASS GIS / Časoprostorové analýzy

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Časoprostorové analýzy jsou zaměřeny kromě geometrické či atributové složky popisu geoprvků především na časovou složku popisu a jejich vzájemnou kombinaci.

Základní poznámky

 • reprezentace času - stavy geoprvků jsou vztahovány k časovým okamžikům
  • relativní - sekundy, minuty, hodiny, dny, měsíce, roky (mohou být i záporné)
  • absolutní, např. 2014-04-22 17:32:09CET
 • časový model
  • diskrétní - dochází ke skokové změně vlastností geoprvků (např. sčítání lidu)
  • spojitý - jemné časové rozlišení, např. měřená data seismografu
 • časová topologie - popisuje vztahy mezi jednotlivými časovými okamžiky, ve kterých se geoprvky nacházely
 • granularita - rozlišení časové osy

Typy časových modelů

Snapshot model
 • jednoduchový časový model, který uchovává jednotlivé vrstvy odděleně (to může vést k redundanci dat)
 • patří mezi disktrétní časové modely
 • tento model implementuje časoprostorové rozšíření systému GRASS
Time Composit
 • charakteristický pro vektorovou reprezentaci geodat založené na projekci linií do roviny, kombinací více časových okamžiků tak vzniká "síť"
 • patří mezi disktrétní časové modely
Time-stamping model
 • založen na charakteristice vzniku a zaniku či časového stavu objektu
 • vhodný pro aplikace, kde nedochází k častým změnán, např. katastr nemovitostí
Event model
 • podobný modelu Time-stamping s tím, že dokáže indetifikovat jednotlivé změny objektů
Object-Relationship
 • jako jediný se zaměřuje na vztahy a popis změn
Object-Oriented
 • objektově orientovaný model umožňující similovat reálné jevy

Odkazy

Související články

Externí odkazy