GRASS GIS / Instalace GNU/Linux

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Postup instalace systému GRASS GIS pro OS GNU/Linux a MS Windowshttp://grass.osgeo.org/download/software/

Systém GRASS je dostupný ve většině rozšířených distribucí jako balíček grass (viz sekce instalace). Pokud balíčkovací systém dané linuxové distribuce neobsahuje GRASS nebo nabízí pouze jeho zastaralou verzi lze systém GRASS zkompilovat vlastními silami.

Instalace

Aktuální informace materiály GISMentors .

Spuštění systému GRASS v Ubuntu 12.10

Kompilace

Návod je určen pro Debian/Ubuntu a pro verzi GRASS 7.1.

Nejprve si stáhneme zdrojové kódy dané verze GRASS ze SVN, prvním krokem tedy bude instalace Subversion.

sudo apt-get install subversion

a poté stáhneme zdrojový kód systému GRASS

 svn checkout https://svn.osgeo.org/grass/grass/trunk grass_trunk

Pro kompilaci systému GRASS budete potřebovat následující balíčky:

sudo apt-get install flex bison libncurses5-dev zlib1g-dev libproj-dev \
   proj-data proj-bin libreadline6-dev libgdal1-dev libtiff4-dev mesa-common-dev \
   libglu1-mesa-dev tcl8.5-dev tk8.5-dev libfftw3-dev lesstif2-dev libxmu-dev \
   libcairo2-dev g++ wx-common python-wxgtk2.8 libwxgtk2.8-dev libxmu-headers \
   libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libpq-dev gettext

Následující kroky jsou

 1. konfigurace (configure)
 2. kompilace (make)
 3. instalace (make install)
 • konfigurace
./configure --prefix=/usr/local \
      --with-gdal --with-proj --with-proj-share=/usr/share/proj --with-geos \
      --with-nls --with-readline --with-cxx --enable-largefile \
      --with-freetype --with-freetype-includes=/usr/include/freetype2 \
      --with-sqlite --with-python --with-wxwidgets --with-pthread --with-cairo

Poznámka: V případě podpory pro databázi PostgreSQL přidejde následující přepínač:

--with-postgres --with-postgres-includes=/usr/include/postgresql \
 • kompilace
make
 • instalace
sudo make install

V tomto případě se spustitelný soubor nainstaluje do /usr/local/bin/grass71 a GRASS 7.1 se spustí příkazem

grass71

Aktualizace verze GRASS je velmi snadná.

cd grass_trunk
svn up
make
sudo make install

Poznámka: krok instalace (make install) lze přeskočit vytvořením symlinku, např.

ln -s `pwd`/bin.i686-pc-linux-gnu/grass71 ~/bin

Skript ke stažení zde.

Při vývoji je vhodné se vyhnout samotné instalaci (make install), tento krok zbytečně zabírá čas při opětovné kompilaci. V tomto případě:

1. zakomentujeme ve skriptu řádek

 # sudo make install

2. vytvoříme link na spouštěcí skript GRASS, např.

 cd grass_trunk
 ln -sf `pwd`/bin.x86_64-unknown-linux-gnu/grass71 ~/bin