GRASS GIS / MS Excel

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Poznámky k práci s daty ve formátu Microsoft Excel v systému GRASS GIS.

Knihovna OGR musí být zkompilována s podporou pro MS Excel formát (v.in.ogr -f).

List v souboru XLS je knihovnou detekována jako OGR vrstva.

Návod pro příkazovou řádku
db.tables driver=ogr database=obce_sour.xls

Import bodových dat

Import dat umožňuje modul v.in.db s parametry:

  • table - název listu souboru MS Excel
  • driver - vždy ogr (pro import bude použita knihovna OGR)
  • database - cesta k souboru ve formátu MS Excel
  • x, y - sloupečky obsahující souřadnice bodů
  • output - název pro výslednou vektorovou mapu
Import dat MS Excel jako bodová mapa z příkazové řádky
v.in.db table=obce_sour driver=ogr database=obce_sour.xls x=SXOB y=SYOB output=obce

Poznámka pro S-JTSK

Pokud jsou souřadnice uvedeny pro souřadnicový systém S-JTSK (Y, X) je třeba body transformovat (třetí kvadrant matematického souřadnicového systému).

Body v souřadnicovém systému S-JTSK (Y, X)
Transformace souřadnic pro S-JTSK z příkazové řádky
v.transform -w input=obce output=obce_en xscale=-1 yscale=-1


Body v souřadnicovém systému S-JTSK (-Y, -X)

Připojení atributových dat k vektorové mapě

Atributové tabulky lze spojit na základě klíčového sloupce pomocí modulu v.db.join.

Nejprve je nutno list ze souboru ve formátu MS Excel naimportovat do (SQLite) databáze pomocí db.in.ogr.

Import XLS dat do databáze (SQLite) z příkazové řádky
db.in.ogr dsn=psc_obci.xls

Dále můžeme atributové tabulky spojit na základě klíčů (v tomto případě KODOB).

Spojení atributových tabulek z příkazové řádky
v.db.join map=obce column=KODOB otable=psc_obci_xls ocolumn=KODOB