GRASS GIS / Praktická rukověť

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

GIS GRASS - Praktická rukověť

GIS GRASS - Praktická rukověť ke GISu GRASS

GRASS Handbuch Markus Neteler poprvé zveřejnil roku 1996. Mezitím byla tato příručka obsáhle přepracována a rozšířena až do dnešní podoby. Nakonec byla nalezena cesta ke zveřejnění tohoto díla pod licencí GNU Free Documentation License (GNU FDL).

Překladu německého originálu se ujal Jáchym Čepický a Martin Landa.

Překlad časem dospěl k téměr finální verzi. Obsahuje však řadu překlepů či nepříliš optimálních obratů. Text tak potřebuje korekturu jako sůl. To je výzva pro Vás - čtenáře.

Aktualní verze překladu (0.4/2005-10-15):

GIS GRASS 6.0 - Praktická rukověť začínajících uživatelů

Grass6 obalka.png

Jde o český překlad poměrně čerstvého (3/2005) německého originálu z dílny GDF Hannover bR GRASS GIS 6.0 Kursskript (Version 1.1) vydaného opět pod licencí GNU Free Documentation License (GNU FDL). Publikace je určena začátečníkům a mírně pokročilým uživatelům GRASSu.

Na rozdíl od GRASS příručky (GRASS Handbuch), která se orientuje na řadu GRASSu 5.x, toto dílko popisuje především novinky řady GRASSu 6.0. Tyto nové vlastnosti GRASSu se dotýkají především oblasti zpracování vektorových dat. Problematika zpracování dat dálkového průzkumu Země není v této publikaci nijak dotčena. Tato oblast zůstala v GRASSu prakticky beze změny a proto můžeme na tomto místě doporučit již zmiňovanou GIS GRASS - Praktická rukověť.

Pokud objevíte v překladu nějakou faktickou, gramatickou, stylistickou či typografickou chybu, neváhejte se obrátit na překladatele.

Aktualní verze překladu (0.2/2005-10-02):