GRASS GIS / Prostorové dotazy

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Prostorové dotazy (tj. výběr vektorových prvků na základě prostorového vztahu s vektorovými prvku z druhé mapy) zajišťuje modul v.select. Nativně tento modul podporuje pouze jeden prostorový operátor:

  • overlap - vektorové prvky je částečně či úplně překrývají

Pokud je GRASS zkompilován s podporou knihovny GEOS, tak je množina prostorových operátorů rozšířena o:

  • equals - vektorové prvky jsou totožné
  • disjoint - vektorové prvky jsou prostorově různé
  • intersects - vektorové prvky se prostorově protínají
  • touches - vektorové prvky se prostorově dotýkají
  • crosses - vektorové prvky se kříží
  • within - vektorový prvek je prostorově lokalizován uvnitř jiného prvku
  • contains - vektorový prvek je prostorově obsažen v jiném prvku
  • overlaps - vektorové prvky se prostorově překrývají
  • relate - obecný prostorový vztah definovaný jako vztahová matice

Knihovna GEOS implementuje prostorové operátory dle OGC specifikace Simple Features Access, více o této specifikaci v přednáškách předmětu Free Software GIS.

Příklad

Výběr komunikací (vektorová mapa streets_wake), které kříží (v tomto případě může použít např. prostorový operátor 'crosses') železnice (vektorová mapa railroads).

Prostorový dotaz - výběr komunikací, které kříží železnice

Související tutoriály