GRASS GIS / Rastrová algebra

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Základním nástrojem pro rastrovou algebru je v systému GRASS GIS modul r.mapcalc.

Grafické rozhraní

Rastrový kalkulátor je dostupný z menu Raster → Raster Map Calculator anebo z nástrojové lišty správce vrstev.

Spuštění rastrového kalkulátoru

Postup:

  1. zadání výstupní rastrové mapy
  2. zadání výrazu pro r.mapcalc
  3. spuštění modul pro výpočet
Dialog rastrového kalkulátoru
Příklad výběru oblasti s nadmořskou výškou větší než 1000m

Příkazová řádka

Modul r.mapcalc lze spouštěn z příkazové řádky podobně jako ostatní moduly systému GRASS.

Výraz pro výpočet může být předán jako parametr expression, např.

r.mapcalc exp="elev_1000 = if(elev_state_500m > 1000, 1, null())"

Výrazy lze uložit do souboru (na každý řádek jeden výraz) a soubor předat jako parametr file.

r.mapcalc file=vyrazy.txt

V tomto případě r.mapcalc vykoná příkazy sekvenčně, tak jak jsou uloženy v souboru.