GRASS GIS / Rastrové analýzy / Analýza nákladů

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Analýza nákladů

Pro další analýzu nejprve převedeme síti komunikací do rastrové reprezentace (v.to.rast, před konverzí je nutné nastavit region pomocí g.region):

 g.region swwake_30m -p
 v.to.rast input=streets_wake output=streets_speed use=attr attrcolumn=SPEED
Poznámka pro GRASS GIS verze 6
Místo parametru attrcolumn použijte column.

Hodnotě 'NULL' (žádná data) přiřadíme rychlost pohybu '5' - r.null. Rastrové vrstvě přiřadíme tabulku barev 'gyr' (green-yellow-red) pomocí modulu r.colors.

 r.null map=streets_speed null=5
 r.colors map=streets_speed color=gyr
Rasterizovaná síť silnic s parametrem dovolené rychlosti

Vytvoříme vektorovou mapu s ohniskem požáru (souřadnice 34886, 224328) - v.in.ascii.

echo "634886|224328|1" | v.in.ascii input=- output=fire_pt
Vytvoření mapy ohniska požáru - v.in.ascii

Rastr časové náročnosti vytvoříme pomocí r.mapcalc, viz rastrová algebra.

 r.mapcalc "streets_travtime = 1./streets_speed"

Pomocí r.cost vypočteme rastrovou mapu nákladů pohybu a data zobrazíme (d.rast, d.vect).

 r.cost -k input=streets_travtime output=streets_cost start_points=fire_pt
 d.rast map=streets_cost
 d.vect map=firestations color=red size=10 icon=basic/pushpin display=shape,attr attrcolumn=LOCATION
 d.vect map=fire_pt color=red icon=basic/marker size=20
Analýza nákladů pohybu v terénu, ohnisko požáru + požární stanice

Náklady pro jednotlivé požární stanice můžeme určit pomocí modulu r.what s parametrem points.

r.what map=streets_cost points=firestations
Poznámka pro GRASS GIS verze 6
Modul r.what nemá parametr points, tj, v.out.ascii input=firestations fs=' ' | r.what input=streets_cost

Nejkratší (spádovou) cestu vypočteme modulem r.drain.

 r.drain -n input=streets_cost output=route_20Western start_coor=635940,225912
 r.drain -n input=streets_cost output=route_52Holly start_coor=633178,221353
Poznámka pro GRASS GIS verze 6
Místo parametru start_coor použijte coor.

Data zobrazíme (d.rast a d.vect).

 d.vect map=streets_wake color=grey
 d.vect map=fire_pt fcolor=red icon=basic/marker size=20
 d.vect map=firestations display=shape,cat,attr color=red icon=basic/box size=4 xref=right lsize=10 lcolor=red attrcol=LOCATION
 d.rast map=route_20Western
 d.rast map=route_52Holly
Výsledek, nejkratší cesta k požáru
Vizualizace rastrové vrstvy nákladů ve 3D