GRASS GIS / Skriptování

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Stránky související s tématem programování či skriptování.

Tato stránka obsahuje ukázky skriptů pro výpočet NDVI v jazyku Python a Bash. Dále jsou prezentovány možnosti spuštění skriptů v prostředí systému GRASS.

Příklad jednoduchého skriptu pro výpočet NDVI

Python

Skript je napsán s využitím knihovny PyGRASS. Skript je dále vylepšen na stránce uživatelský vstup.

Výpočet NDVI jako skript v jazyce Python (ke stažení jako ndvi-v1)
 1 #!/usr/bin/env python
 2 
 3 import sys
 4 from grass.pygrass.modules.shortcuts import general as g
 5 from grass.pygrass.modules.shortcuts import raster as r
 6 
 7 g.message("Pocitam NDVI...")
 8 
 9 # nastavit region
10 g.region(rast='tm4')
11 
12 # vypocitat NDVI
13 r.mapcalc('ndvi = float(tm4 - tm3) / (tm4 + tm3)', overwrite = True)
14 
15 # r.reclass podporuje pouze datovy typ CELL
16 r.mapcalc('temp1 = 100 * ndvi', overwrite = True)
17 g.message("Reklasifikuji data...")
18 
19 # reklasifikovat data
20 reclass_rules = """-100 thru 5  = 1 bez vegetace, vodni plochy
21 5  thru 35 = 2 plochy s minimalni vegetaci
22 35 thru 100 = 3 plochy pokryte vegetaci"""
23 r.reclass(overwrite = True, rules = '-',
24      input = 'temp1', output = 'r_ndvi', stdin_ = reclass_rules)
25 
26 # nastavit tabulku barev
27 color_rules = """1 red
28 2 yellow
29 3 0 136 26"""
30 r.colors(quiet = True,
31     map = 'r_ndvi', rules = '-', stdin_ = color_rules)
32 
33 # vytiskout zakladni charakteristiku dat 
34 r.report(map = 'r_ndvi', units = ['c', 'p', 'h'])

Související články

Externí odkazy