GRASS GIS / Struktura dat

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Data, ke kterým GRASS přistupuje, mají pevně danou strukturu. Při spuštění systému GRASS musí uživatel zvolit tři níže uvedené elementy v daném pořadí:

Databanka

GRASS database (tj. adresář s GIS daty) je definovaná proměnnou prostředí $GISDBASE. Jde o běžný adresář umístěný na lokálním či síťovém disku, např. /opt/grassdata nebo C:\grassdata v případě OS MS Windows. V tomto adresáři jsou uložena veškerá data, ke kterým GRASS přistupuje (tedy rastrové a vektorové mapy v nativním formátu GRASS, atributové tabulky ve formátu SQLite či DBF, různá nastavení apod.). Výjimku představují atributová (popisná) data skladovaná v některém z externích databázových systémů (např. PostgreSQL či MySQL).

Lokace

GRASS location (lokace) je definovaná proměnnou prostředí $LOCATION_NAME. Lokace je adresář umístěný v GRASS databance. Tento adresář obsahuje data, která souvisejí s daným projektem. Lokace je definována souřadnicovým systémem (referenční elipsoid, kartografické zobrazení, mapové jednotky) a velikostí zájmového území.

Mapset

GRASS mapset je definovaný proměnnou prostředí $MAPSET. Mapset je souborem map, které tvoří jakýsi logický celek v rámci lokace (tj. projektu). Může např. odpovídat jednotlivým uživatelům nebo uceleným analýzám (studium vegetace, záplavová území, apod.). Každá lokace musí obsahovat alespoň jeden mapset s unikátním názvem PERMANENT. Ten většinou obsahuje základní datové vrstvy a ostatní mapsety jsou brány jako pracovní (zpracování vstupních dat, jejich analýza apod.).