GRASS GIS / Tutoriál / GIS 1 / 5. cvičení

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání
předchozí cvičenístránky tutoriáludalší cvičení

Základní práce s rastry, georeferencování

Stránka obsahuje řešení úloh z 5.cvičení předmětu GIS 1 v prostředí GRASS GIS. K dispozici jsou ke stažení prázdné lokace (7,5Kb) • lokace s daty (47,6Mb) • originální data (17,2Mb).

Note Poznámka: Úlohy 1 až 4 se řeší v lokaci gis1-sjtsk, úloha 5 v lokaci gis1-utm.

úloha 1
Pokuste se natransformovat všechny dodané rastry.
wxGUI georektifikační nástroj

Pro georektifikaci rastrových dat použijeme vektorovou mapu plochy ČR.

 v.dissolve input=obce output=cr layer=1 column=pomoc
Příklad georektifikace rastrové mapy geocr
úloha 2
Vyzkoušejte různé typy transformací, různé formáty uložení.
wxGUI georektifikační nástroj
Nastavení georektifikačního nástroje, interpolační metody
úloha 3
Vizuálně zjistěte na jakém mapovém listu ZM25 leží Budyně (z ORP Vodňany)

Identické body pro georektifikaci rastrové mapy kladzm25 (vždy levý horní roh):

  1. 01-421:
→22-432
úloha 4
Vizuálně zjistěte jaká je nejvíce zastoupená "barva" podloží v obci Olomouc
wxGUI georektifikační nástrojv.extract
v.extract input=obce output=olomouc where=nazev_eng = 'Olomouc'
→šedivá
Zobrazení geologické mapy a obrysu města Olomouc
úloha 5
Vytvořte výsledný rastr ČR, který bude v systému UTM-33N a bude obsahovat mapu krajů a zároveň poloprůhledný stínovaný reliéf (velikost pixelu 300m, formát TIFF)
wxGUI georektifikační nástrojv.proj

Postup:

  1. Spustit GRASS s lokací gis1-utm
  2. Vytvořit nový mapset cv5
  3. Provést transformaci vektorové mapy obce z lokace gis1-sjtsk (mapset PERMANENT) pomocí modulu v.proj
  4. Provést georektifikaci rastrové mapy kraje a dtm z lokace gis1-xy na základě vektorové mapy obce.
  5. Nastavení regionu pomocí g.region
  6. Export do formátu GeoTIFF
 v.proj input=obce location=gis1-sjtsk mapset=PERMANENT
 g.region rast=dmt res=300
 r.out.gdal input=dmt out=dmt.tif
Zobrazení rastrové mapy krajů a poloprůhledného stínovaného reliefu