GRASS GIS / Tutoriál / GIS 2 / 1. cvičení

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání
stránky tutoriáludalší cvičení

Tvorba digitálního modelu terénu, základní analýzy

Stránka obsahuje řešení úloh z 1.cvičení předmětu GIS 2 v prostředí GRASS GIS. Pro řešení úloh (pokud není uvedeno jinak) jsou použity datové vrstvy z ArcČR 500.

Odkazy

Úlohy

1.

Vytvořte digitální model terénu ve vektorové (TIN) a rastrové (GRID) reprezentaci na základě vrstevnic pro okres Litoměřice. Jaká je průměrná nadmořská výška z takto vytvořeného DMT?
Datové vrstvy: Vrstevnice, OkresyPolygony (AC)
Výsledek: 257 m

Nejprve vybereme polygon okresu 'Litoměřice' (v.extract nebo interaktivně pomocí SQL builderu, viz obrázek níže), nastavíme prostorové rozlišení (g.region):

Ukázka atributového dotazu (výběr okresu Litoměřice) ve wxGUI
v.extract input=OkresyPolygony where="nazok = 'Litoměřice'" output=ltm
g.region vect=ltm res=90

TIN

Nejprve vytvoříme novou vektorovou mapu, do které uložíme vrstevnice uvnitř výpočetního regionu:

v.in.region out=region
v.overlay ainput=Vrstevnice atype=line binput=region operator=and output=vrstevnice_reg olayer=0,1,0
Hranice okresu Litoměřice modrou barvou, vrstevnice z výpočetního regionu černou barvou

Modul v.delaunay vyžaduje na vstupu 3D bodovou mapu. Nejprve tedy převedeme vrstevnice na výškové kóty (v.to.points) a poté je převedeme na 3D body (v.to.3d):

v.to.points input=vrstevnice_reg out=koty_reg
v.to.3d in=koty_reg out=koty_reg3d col=vyska
v.delaunay input=koty_reg3d out=tin

Dále nastavíme vhodnou tabulku barev:

v.db.addtable map=tin column="color varchar (11)"
v.colors map=tin color=elevation rgb_column=color use=z

Výsledný TIN ořežeme podle hranice kraje:

v.overlay ainput=tin atype=area binput=ltm operator=and output=tin_ltm olayer=0,1,0

Při vizualizaci nastavíme vhodnou tabulku barev (viz obrázek níže):

d.vect map=tin_ltm type=area rgb_column=color
TIN pro okres Litoměřice

GRID

Nejprve nastavíme masku na základě polygonu vybraného okresu:

r.mask vector=ltm

a vytvoříme novou vektorovou mapu, do které uložíme vrstevnice na území vybraného kraje:

v.overlay ainput=Vrstevnice atype=line binput=ltm operator=and output=vrstevnice_ltm olayer=0,1,0
Hranice okresu Litoměřice modrou barvou, výpočetní region, na pozadí vrstva vrstevnic

GRASS nabízí několik možností pro tvorbu DMT v rastrové reprezentaci:

Před vytvořením DMT na základě vrstevnic pomocí r.surf.contour je nutné vektorové vrstevnice rasterizovat (v.to.rast).

 v.to.rast input=vrstevnice_ltm output=vrstevnice_rast use=attr attrcolumn=vyska
 r.surf.contour input=vrstevnice_rast out=dmt_c

Po vytvoření DMT můžeme nastavit vhodnou tabulku barev.

 r.colors map=dmt_c color=elevation
 v.surf.rst input=vrstevnice_ltm elev=dmt_rst zcolumn=vyska
Vygenerovaný DMT z vektorových vrstevnic (2D pohled)
Vygenerovaný DMT z vektorových vrstevnic (3D pohled)

2.

Jaká je maximální hodnota sklon svahu ve stupních pro tento DMT??
Datové vrstvy: dmt
Výsledek: 33

Míru a orientaci svahu umožňuje vypočítat modul r.slope.aspect. Maximální hodnotu poskytne modul r.info.

r.slope.aspect map=dmt slope=dmt_slope
r.info -r map=dmt_slope
max=31.88856
Míra svahu s legendou (r.slope.aspect)

3.

Vyzkoušejte si další analýzy povrchu (Aspect, Hillshade, Viewshed, Contour).
Datové vrstvy: dmt


r.slope.aspect elev=dmt aspect=dmt_aspect
Orientace svahu s legendou (r.slope.aspect)
r.viewshed input=dmt output=dmt_view coordinates=-766818.695453,-993567.356051
Analýza viditelnosti z daného bodu (r.viewshed)
r.shaded.relief input=dmt out=dmt_shaded
Stínovaný reliéf (r.shaded.relief)
r.contour input=dmt output=dmt_vrstevnice step=5
Vrstevnice vygenerované z DMT s rozestupem 5m (r.contour)