GRASS GIS / Tutoriál / GIS 2 / 1. cvičení (staré - do roku 2013)

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání
stránky tutoriáludalší cvičení

3D Analyst, TIN, rastr, surface analysis

Stránka obsahuje řešení úloh z 1.cvičení předmětu GIS 2 v prostředí GRASS GIS. K dispozici jsou ke stažení prázdné lokace (3,9Kb) • lokace s daty (17,6Mb) • originální data (9,7Mb).

Odkazy

úloha 1

naučte se ovládat tvorbu DMT (TIN a GRID) a jejich převod
GRID

Před vytvořením DMT je nutné nastavit výpočetní region (prostorové rozlišení 10m).

 g.region vect=stare_mesto_vrstevnice res=10

Také je vhodné nastavit masku na základě vektorové mapy obrys.

 r.mask vector=obrys

Vstupem do modulu v.surf.bspline jsou bodová data, proto je nejprve nutné vektorové vrstevnice převést na kóty pomocí v.to.points.

v.to.points input=stare_mesto_vrstevnice out=koty
v.surf.bspline -z input=koty raster_output=dmt_bil method=bilinear

Při použití bikubické interpolace bude výsledný DMT hladší.

Před vytvořením DMT na základě vrstevnic pomocí r.surf.contour je nutné vektorové vrstevnice rasterizovat (v.to.rast).

 v.to.rast input=stare_mesto_vrstevnice output=stare_mesto_vrstevnice use=z
 r.surf.contour input=stare_mesto_vrstevnice out=dmt_c

Po vytvoření DMT můžeme nastavit vhodnou tabulku barev.

 r.colors map=dmt_c color=elevation
 v.surf.rst -z input=stare_mesto_vrstevnice elev=dmt_rst
Vygenerovaný DMT z vektorových vrstevnic (2D pohled)
Vygenerovaný DMT z vektorových vrstevnic (3D pohled)
TIN

úloha 2

naučte se používat funkce pro analýzu povrchu (Slope, Aspect, Hillshade, Viewshed, Contour, ...)
r.slope.aspect elev=dmt slope=slope_dmt
Mapa míry svahů
r.slope.aspect elev=dmt aspect=aspect_dmt
Mapa orientace svahů
r.shaded.relief input=dmt out=shaded_dmt
Stínovaný reliéf
r.viewshed input=dmt output=viewshed_dmt coor=-561305.436804,-1052705.40654
Viditelnost
Příklad vytvoření vektorových vrstevnic v kroku po 5m.
 r.contour input=dmt out=dmt_vrstevnice step=5