GRASS GIS / Tutoriál / GIS 2 / 6. cvičení

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání
předchozí cvičenístránky tutoriáludalší cvičení

Hydrologické analýzy

Stránka obsahuje řešení úloh z 6.cvičení předmětu GIS 2 v prostředí GRASS GIS. Pro řešení úloh (pokud není uvedeno jinak) jsou použity datové vrstvy z ArcČR 500.


Nástroje z hydrologického toolboxu

Úlohy

1.

Jaká je délka (v metrech) Milešovského potoka určená z dat ArcČR500??
Datové vrstvy: VodniToky
Výsledek: 13 637m
Zjištění délky Milešovského potoka z wxGUI atributového manageru
Zjištění délky Milešovského potoky z příkazové řádky
v.db.select VodniToky col=shape_length where="nazev = 'Milešovský potok'"

2.

Jaká je délka Milešovského potoka vypočteného z hydrologické modelace (potok musí mít akumulovaný odtok nad 500 jednotek, výpočetní region nastavte podle polygonu Ústeckého kraje. Jaký je rozdíl délky modelovaného potoka v porovnání s daty ArcČR500?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu, KrajePolygony
Výsledek: 11 085m, 2 552m

Nastavíme masku podle hranice Ústeckého kraje

v.extract input=KrajePolygony where="nk = 'US'" output=uk
g.region -a rast=DigitalniModelReliefu vect=uk            
r.mask vect=uk

Výpočet provedeme modulem r.watershed:

r.watershed elevation=DigitalniModelReliefu threshold=700 accumulation=accum drainage=dirs stream=streams convergence=5

Výstupem jsou tři rastrové mapy:

Akumulovaný odtok
Směr odtoku
Modelované vodní toky

Vektorovou mapu modelovaných toků vytvoříme pomocí r.stream.extract:

r.stream.extract elev=DigitalniModelReliefu accum=accum thresh=1000 stream_vect=toky
Porovnání modelovaného Milešovského potoka

Délku segmentů vypočítáme pomocí v.to.db:

v.db.addcolumn map=toky column="shape_length double"
v.to.db map=toky option=length column=shape_length

Na závěr masku odstraníme

r.mask -r

3.

Jak dlouhou trasu (v km) musí urazit kapka deště, která dopadne poblíž vrcholu Milešovky [S-JTSK: 986668, 770118], aby odtekla ze zájmového území Ústeckého kraje?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu, milesovka
Výsledek: 64km

Délku trasy odtoku určíme pomocí modulu r.flow:

r.flow elevation=DigitalniModelReliefu flowlength=fpath
Rastr délky trasy odtoku

Výslednou hodnotu určíme pomocí modulu r.what:

r.what map=fpath coord=-770118,-986668

4.

Jak velká je plocha odtoku (povodí) zajišťovaná Milešovským potokem?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu, VodniToky
Výsledek: 669 084ha

5.

Jak velká je plocha povodí Milešovského potoka?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu, VodniToky
Výsledek: 3 149ha

Povodí určíme pomocí modul r.stream.basin:

r.stream.basins direction=dirs stream_rast=streams basins=basin
Povodí v okolí Milešovského potoka

Plochu povodí určíme pomocí modulu r.report:

r.report map=basin units=h

6.

Jaká je celková délka (v km) modelovaných toků na území okresu Litoměřice, které mají pořadí podle Strahlera 1 (tj. nemají přítoky)?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu, OkresyPolygony
Výsledek: 160km

Nejprve vybereme polygon okresu Litoměřice a nastavíme podle něj masku:

v.extract input=OkresyPolygony where="nazok = 'Litoměřice'" output=ltm
g.region -a rast=DigitalniModelReliefu vect=ltm            
r.mask vect=ltm

Určit stupeň toku umožňuje modul r.stream.order:

r.stream.order stream_rast=streams direction=dirs elevation=DigitalniModelReliefu accumulation=accum stream_vect=streams
Stupeň vodního toku dle Strahlera na území Litoměřického okresu

Na závěr masku odstraníme

r.mask -r