GRASS GIS / Tutoriál / První kroky

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Po instalaci (viz návod pro GNU/Linux a MS Windows) systému GRASS je potřeba zajistit data ve struktuře, kterou systém vyžaduje (viz koncept lokací a mapsetů). Na webových stránkách projektu GRASS jsou volně ke stažení testovací a edukační datasety. Jde především o OSGeo edukační North Carolina dataset, který je ke stažení na adrese http://grass.osgeo.org/sampledata/north_carolina/nc_spm_08_grass7.tar.gz.

Stažení testovacích dat North Carolina

Nativní instalátor pro MS Windows umožňuje testovací datasety stáhnout přímo. Jedná se o datasety North Carolina a Spearfish.

Pokud není definováno jinak, tak v případě MS Windows je GRASS databanka umístěna v adresáři %USERPROFILE%\Documents\GIS DataBase, kde %USERPROFILE% odpovídá domovskému adresáři uživatele. V případě UNIXových operačních systémů jako je GNU/Linux či Mac OS X je GRASS databanka nejčastěji umisťována do adresáře $HOME/grassdata, kde proměnná prostředí $HOME odkazuje na domovský adresář uživatele.

Příklad vytvoření GRASS databanky, stažení datasetu North Carolina z prostředí příkazové řádky:

 # založení adresáře
 mkdir $HOME/grassdata
 cd $HOME/grassdata
 
 # stažení dat
 wget http://grass.osgeo.org/sampledata/nc_spm_latest.tar.gz
 
 # dekomprimace archivu
 tar xvzf nc_spm_latest.tar.gz

Spuštění systému GRASS

V případě, že je GRASS nainstalován standardní cestou, měl by být dostupný z hlavní nabídky vašeho OS.

Spuštění systému GRASS v Ubuntu 12.10
Spuštění systému GRASS v MS Windows

Pod OS GNU/Linux je dostupný z příkazové řádky jako program grassXY, kde XY označuje verzi systému GRASS. Příklad spuštění verze GRASS 7.0:

grass70
Ve výchozím nastavení program nastartuje v grafickém módu. Úvodní dialog umožňuje nastavit databanku, lokaci a mapset, které jsou nutné pro samotné spuštění systému. Po jejích zadaní lze pokračovat dále (tlačítko
Start GRASS
).
Úvodní dialog systému GRASS pro výběr databanky, lokace a mapsetu

Po spuštění systému GRASS se objeví GUI - správce vrstev (Layer Manager) a mapové okno (Map Display).

Základní komponenty GUI systému GRASS - správce vrstev (Layer Manager) a mapové okno (Map Display)

Spuštění z příkazové řádky

GRASS lze spustit z příkazové řádky s řadou voleb:

grass70 --help
Usage:
 grass70 [-h | -help | --help] [-v | --version] [-c | -c geofile | -c EPSG:code]
     [-text | -gui] [--config param]
     [[[<GISDBASE>/]<LOCATION_NAME>/]<MAPSET>]

Flags:
 -h or -help or --help     print this help message
 -v or --version        show version information and exit
 -c               create given database, location or mapset if it doesn't exist
 -text             use text based interface
                  and set as default
 -gui              use wxpython graphical user interface
                  and set as default
 --config            print GRASS configuration parameters
                  options: arch,build,compiler,path,revision
Příklady spuštení
 • GRASS v textovém rozhraní, databanka nastavena na /opt/grassdata, lokace nc_spm_08_grass7 a mapset user1
grass70 -text /opt/grassdata/nc_spm_08_grass7/user1/
 • GRASS v grafickém rozhraní, databanka, lokace a mapset nastaven z minulého sezení
grass70 -gui
 • GRASS v grafickém rozhraní, vytvořit novou lokace cr-jtsk (souřadnicový systém S-JTSK - EPSG 2065) v databance /opt/grassdata
grass70 -gui -c EPSG:2065 /home/landa/grassdata/cr-jtsk

Zobrazení dat v mapovém okně

Rastrové či vektorové mapy lze do stromu vrstev (Map layers) přidávat z menu File → Map display, nástrojové lišty správce vrstev (Layer Manager) či přímo z příkazové řádky správce vrstev.

Pokud se v mapovém okně nezobrazují žádná data, je nutné nastavit pohled na aktuálně vybranou mapu.
Nastavení pohledu mapového okna na vybranou mapovou vrstvu
Automatické nastavení pohledu při přidání nové mapové vrstvy lze nastavit v Settings → Preferences
Nastavení automatické změny pohledu při přidání nové mapové vrstvy

Rastrová data

Pro přidání rastrové mapy existují celkem čtyři postupy:

 • nástrojová lišta
Přidání rastrové mapy z nástrojové lišty správce vrstev
Volba rastrové mapy
 • menu File → Map display → Add raster
 • klávesová zkratka Ctrl+Shift+R
 • příkazová řádka (Command console) Správce vrstev, příkaz d.rast
Příkazová řádka správce vrstev
Přidání rastrové mapy z příkazové řádky správce vrstev

Ostatní mapové vrstvy, které mají rastrový charakter jsou dostupné z nástrojové lišty nebo z příkazové řádky správce vrstev.

Přidání ostatních rastrových dat z nástrojové lišty správce vrstev
Menu pro přidání rastrových dat

Jde o následující typy rastrových dat:

Příklad barevné syntézy kanálů Landsat 5 TM ve skutečných barvách

Vektorová data

Podobně pro přidání vektorové mapy:

 • nástrojová lišta
Přidání vektorové mapy z nástrojové lišty správce vrstev
Volba vektorové mapy
 • menu File → Map display → Add vector
 • klávesová zkratka Ctrl+Shift+V
 • příkazová řádka (Command console) Správce vrstev, příkaz d.vect
Přidání vektorové mapy z příkazové řádky správce vrstev

Ostatní mapové vrstvy, které mají vektorový charakter jsou dostupné z nástrojové lišty nebo z příkazové řádky správce vrstev.

Přidání ostatních vektorových dat z nástrojové lišty správce vrstev
Menu pro přidání vektorových dat

Jde o následující typy vektorových dat:

Příkazy systému GRASS

GRASS GIS je modulární systém, který disponuje poměrně rozsáhlou množinou malých, ale výkonných programů (v terminologii systému GRASS modulů). To odpovídá koncepci UNIXu jako takového. Daný program má za úkol vyřešit dílčí problém, měl by být co nejmenší a poměrně jednoduchý.

Jednotlivé příkazy • GRASS moduly • mají konzistentní syntaxi, jejich jména se skládají z předpony označující skupinu příkazů a krátkého názvu napovídající účel modulu (viz tab. níže). Například modul v.buffer patří do skupiny vector a je určen pro vytvoření obalové zóny (tzv. bufferu) nad vektorovými daty.

prefix skupina popis
db. database podpora externích databázových systémů
d. display grafické výstupy a vizuální dotazy
g. general obecné příkazy pro manipulaci s daty
i. imagery zpracování obrazových dat
r. raster zpracování (2D) rastrových dat
r3. 3D raster zpracování 3D rastrových dat (voxels)
v. vector zpracování 2D/3D vektorových dat

Příkazy (tj. moduly) systému GRASS lze spouštěn několika způsoby (příklad pro r.buffer):

 • z menu správce vrstev
Spuštění modulu r.buffer z menu správce vrstev
 • z nástroje Search module správce vrstev
Spuštění modulu r.buffer pomocí nástroje Search module
 • z příkazové řádky správce vrstev
Spuštění modulu r.buffer s příkazové řádky správce vrstev

Pokud jsou zadány všechny povinné parametry (v případě modulu r.buffer jde o input, output a distances), tak se modul spustí přímo.

Spuštění modulu r.buffer včetně zadání parametrů