GRASS GIS / Tvorba lokace

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání


Novou lokaci lze vytvořit pomocí průvodce, který je dostupný z uvítací obrazovky systému GRASS. Spustíme GRASS a v rámci uvítací obrazovky vybereme
Location wizard
(průvodce tvorbou lokace).
Spuštění průvodce tvorbou lokace

Průvodce tvorbou lokace je možné spustit i z běžící seance a to z menu Settings → GRASS working environment → Create new location.

Spuštění průvodce tvorbou lokace z menu wxGUI

Lokaci lze vytvořit několika různými postupy:

  • výběrem kartografické projekce, referenčního elipsoidu ze seznamu
  • pomocí EPSG kódu
Vytvoření lokace z příkazové řádky
grass70 -c EPSG:<kod> /opt/grassdata/<nazev_lokace>
  • na základě georeferencovaných dat
Vytvoření lokace z příkazové řádky
grass70 -c <cesta_k_souboru> /opt/grassdata/<nazev_lokace>
  • na základě WKT či PRJ souboru
  • definicí parametrů pro knihovnu PROJ.4
  • bez zadaní parametrů (pro negeoreferencovaná data)
Metody tvorby lokace

Níže uvedené postupy kombinují různé postupy tvorby lokace.

Návody na tvorbu lokace