GRASS GIS / Tvorba lokace / S-JTSK

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Tvorba lokace pro data v souřadnicovém systému S-JTSK

Na úvodní stránce průvodce vyplníme název lokace (Project Location) a volitelně i krátký popisek (Optional Location Title).

Vytvoření lokace pro GIS 1/S-JTSK (krok 1)

Na další stránce vybereme způsob vytvoření lokace. V našem případě vytvoříme lokaci na základě EPSG kódu, pro souřadnicový systém S-JTSK to je EPSG 2065. Více o průvodci tvorbou lokace zde.

Vytvoření lokace pro GIS 1/S-JTSK (krok 2)
Vytvoření lokace pro GIS 1/S-JTSK (krok 3)

Po zadání EPSG kódu se objeví dialog pro volbu transformačních parametrů.

Vytvoření lokace pro GIS 1/S-JTSK (krok 4)

Na posledním dialogu průvodce potvrdíme vytvoření lokace.

Vytvoření lokace pro GIS 1/S-JTSK (krok 5)

Nastavení výchozího výpočetního regionu přeskočíme. Výchozí region nastavíme později po importu dat.

Vytvoření lokace pro GIS 1/S-JTSK (krok 6)

Poté se spustí systém GRASS s právě vytvořenou lokací.

Vytvoření lokace z příkazové řádky
grass70 -c EPSG:2065 /home/landa/grassdata/gis1