MapServer

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání
Mapserver-logo.png

UMN MapServer je vývojové prostředí z rodiny Open Source pro tvorbu prostorově orientovaných webových aplikací. Pracuje jako CGI program či přes Mapscript podporující řadu programovacích jazyků. MapServer byl původně vyvinut jako projekt University of Minnesota s podporou NASA.

Převzato z anglické wikipedie.

Cvičná databáze PostGIS

Viz cvičná databáze PostGIS.

Vizualizace dat

Příklad MapFile pro přístup k datům

http://josef.fsv.cvut.cz/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/ms/gis1.map&mode=map&layer=obce

MAP
 NAME      "Cvicna databaze PostGIS"
 STATUS     ON
 IMAGETYPE   PNG
 EXTENT     -904539.625000 -1227290.250000 -431680.593750 -935232.312500
 SIZE      640 480
 IMAGECOLOR   255 255 255
 UNITS     meters

 WEB
  IMAGEPATH "/var/tmp/ms_tmp/"
  IMAGEURL "/tmp/"
 END

 LAYER
  NAME      obce
  CONNECTIONTYPE postgis
  CONNECTION   "user=postgis password=XXXXXXXX dbname=pgis_student host=localhost port=5432"
  DATA      "the_geom FROM gis1.obce"
  STATUS     DEFAULT
  TYPE      POLYGON
  CLASS
   NAME     "Obce"
   STYLE
    COLOR    232 232 232
    OUTLINECOLOR 32 32 32
   END
  END
 END
END

WMS

Více v manuálu WMS Server.

http://josef.fsv.cvut.cz/cgi-bin/mapserv?
map=/var/www/ms/wms/gis1.map&
SERVICE=WMS&
VERSION=1.1.1&
REQUEST=GetCapabilities
http://josef.fsv.cvut.cz/cgi-bin/mapserv?
map=/var/www/ms/wms/gis1.map&
SERVICE=WMS&
VERSION=1.1.1&
REQUEST=GetMap&
LAYERS=obce&
STYLES=&
SRS=EPSG:2065&
BBOX=-904539.625000,-1227290.250000,-431680.593750,-935232.312500&
WIDTH=640&
HEIGHT=460&
FORMAT=image/png
 • Příklad konfigurace
MAP
 NAME      "gis1"
 STATUS     ON
 IMAGETYPE   PNG
 EXTENT     -904539.625000 -1227290.250000 -431680.593750 -935232.312500
 SIZE      640 480
 IMAGECOLOR   255 255 255
 UNITS     meters
 PROJECTION
#  "init=epsg:102067"
  "init=epsg:2065"
 END

 WEB
  IMAGEPATH "/var/tmp/ms_tmp/"
  IMAGEURL "/tmp/"
  METADATA
   "wms_title"            "Josef WMS server"
   "wms_onlineresource"        "http://josef.fsv.cvut.cz/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/ms/wms/gis1.map&"
   "wms_abstract"           "Testovaci WMS server na josef.fsv.cvut.cz"
   "wms_srs"             "EPSG:2065"
   "wms_encoding"           "UTF-8"
   "wms_contactelectronicmailaddress" "martin.landa@fsv.cvut.cz"
   "wms_contactperson"        "Martin Landa"
   "wms_contactorganization"     "CVUT v Praze, Fakulta stavebni"
   "wms_contactvoicetelephone"    "+420 224 354 644"
  END
 END

 LAYER
  METADATA
   "wms_title"      "obce"
   "wms_onlineresource" "http://josef.fsv.cvut.cz/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/ms/wms/gis1.map&"
   "wms_srs"       "EPSG:2065"
  END
  NAME      obce
  CONNECTIONTYPE postgis
  CONNECTION   "user=postgis password=XXXXXXXX dbname=pgis_student host=localhost port=5432"
  DATA      "the_geom FROM gis1.obce"
  STATUS     OFF
  TYPE      POLYGON
  CLASS
   NAME     "Obce"
   STYLE
    COLOR    232 232 232
    OUTLINECOLOR 32 32 32
   END
  END
 END
END

WFS

Více v manuálu WFS Server.

http://josef.fsv.cvut.cz/cgi-bin/mapserv?
map=/var/www/ms/wfs/gis1.map&
SERVICE=WFS&
VERSION=1.1.1&
REQUEST=GetCapabilities

FAQ

Content-type: text/html isValidTemplate()

Chyba
Content-type: text/html isValidTemplate(): Web application error. Missing magic string,
sablona.html doesn't look like a MapServer template.
Řešení

Šablona musí začínat speciálním řádkem

<!-- MapServer Template -->

Více informací zde.

Související články

Externí odkazy