PostGIS Topology

Z FreeGIS portál
(přesměrováno z PostGIS / Topology)
Přejít na: navigace, hledání

PostGIS Topology je rozšíření pro PostGIS umožňující topologickou správu vektorových dat v prostředí PostGIS/PostgreSQL.

Příklad (sousedící polygony)

Ke stažení jako SQL dávka.

create schema landamar;
SET search_path TO landamar,topology,public;

(1) Příprava testovacích dat

CREATE TABLE p2 (fid serial primary key, geom geometry(Polygon));

INSERT INTO p2 (geom) VALUES (ST_GeomFromText('Polygon(
    (0 0, 100 0, 100 100, 0 100, 0 0))'));

INSERT INTO p2 (geom) VALUES (ST_GeomFromText('Polygon(
    (100 0, 200 0, 200 100, 100 100, 100 0))'));
Příklad: 2 sousedící polygony

(2) Vytvoření topologického schématu

SELECT CreateTopology('topo_p2');

SELECT * from topology;
 id | name  | srid | precision | hasz 
----+---------+------+-----------+------
 1 | topo_p2 |  0 |     0 | f

(3) Přidání TopoGeometry do feature table

SELECT AddTopoGeometryColumn('topo_p2', 'landamar', 'p2', 'topo', 'POLYGON');

SELECT * FROM layer;
 topology_id | layer_id | schema_name | table_name | feature_column | feature_type | level | child_id 
-------------+----------+-------------+------------+----------------+--------------+-------+----------
      1 |    1 | landamar  | p2     | topo      |      3 |   0 |     

(4a) Vytvoření topologických vektorových dat (manuální postup)

(1) Přidání samostatné hrany
SELECT AddEdge('topo_p2',
    ST_GeomFromText('LineString(100 0, 0 0, 0 100, 100 100)'));
Příklad: tvorba topologických dat (1)

SELECT node_id,containing_face from topo_p2.node order by node_id;
 node_id | containing_face 
---------+-----------------
    1 |        
    2 |        
(2 rows)
select edge_id,start_node,end_node,next_left_edge,next_right_edge,left_face,right_face from topo_p2.edge order by edge_id;
 edge_id | start_node | end_node | next_left_edge | next_right_edge | left_face | right_face 
---------+------------+----------+----------------+-----------------+-----------+------------
    1 |     1 |    2 |       -1 |        1 |     0 |     0
(1 rows)
(2) Přidání hrany, vytvoření nové stěny
SELECT ST_AddEdgeNewFaces('topo_p2', 1, 2,
    ST_GeomFromText('LineString(100 0, 200 0, 200 100, 100 100)'));
Příklad: tvorba topologických dat (2)

select edge_id,start_node,end_node,next_left_edge,next_right_edge,left_face,right_face from topo_p2.edge order by edge_id;
 edge_id | start_node | end_node | next_left_edge | next_right_edge | left_face | right_face 
---------+------------+----------+----------------+-----------------+-----------+------------
    1 |     1 |    2 |       -2 |        2 |     0 |     1
    2 |     1 |    2 |       -1 |        1 |     1 |     0
(2 rows)

select face_id from topo_p2.face order by face_id;
 face_id 
---------
    0
    1
(2 rows)
(3) Přidání hrany, modifikace existující stěny, přidání stěny nové
SELECT ST_AddEdgeModFace('topo_p2', 2, 1,
    ST_GeomFromText('LineString(100 100, 100 0)'));
Příklad: tvorba topologických dat (3)

SELECT edge_id,start_node,end_node,next_left_edge,next_right_edge,left_face,right_face FROM topo_p2.edge ORDER BY edge_id;
 edge_id | start_node | end_node | next_left_edge | next_right_edge | left_face | right_face 
---------+------------+----------+----------------+-----------------+-----------+------------
    1 |     1 |    2 |       -2 |       -3 |     0 |     1
    2 |     1 |    2 |       3 |        1 |     2 |     0
    3 |     2 |    1 |       2 |       -1 |     2 |     1
(3 rows)
SELECT face_id FROM topo_p2.face ORDER BY face_id;
 face_id 
---------
    0
    1
    2
(3 rows)

(4b) Vytvoření topologických vektorových dat (dávkově ze simple features geometrie)

UPDATE p2 SET topo = toTopoGeom(geom, 'topo_p2', 1);

(5) Kontrola dat

SELECT TopologySummary('topo_p2');

SELECT ValidateTopology('topo_p2');

Příklad (kltm50)

Data z cvičné databáze pgis_student.

CREATE SCHEMA my_schema;
SET search_path TO my_schema,public,topology,gis1;

Feature table 'tm50_cr'

CREATE TABLE tm50_cr AS SELECT DISTINCT k.ogc_fid,k.tm50,k.geom FROM kltm50 AS k JOIN obce AS o ON ST_Overlaps(k.geom, o.geom);
SELECT COUNT(*) FROM tm50_cr;
 count 
-------
  289
(1 row)
Klad mapových listu TM50 (území ČR)

Vytvoření topologického schématu 'topo_tm50_cr'

SELECT topology.createtopology('topo_tm50_cr', find_srid('gis1', 'kltm50', 'geom'), 1);

Argumenty:

 • find_srid('gis1', 'kltm50', 'geom') → 2065 (EPSG)
 • 1 (přesnost v mapových jednotkách, tj. v tomto případě v metrech)
SELECT * from topology.topology;
 id |   name   | srid | precision | hasz 
----+--------------+------+-----------+------
 1 | topo_tm50_cr | 2065 |     1 | f
(1 row)
\dt topo_tm50_cr.
       List of relations
  Schema  |  Name  | Type | Owner 
--------------+-----------+-------+---------
 topo_tm50_cr | edge_data | table | postgis
 topo_tm50_cr | face   | table | postgis
 topo_tm50_cr | node   | table | postgis
 topo_tm50_cr | relation | table | postgis
(4 rows)

Přidání atributu topologie do feature table

SELECT topology.AddTopoGeometryColumn('topo_tm50_cr', 'my_schema', 'tm50_cr', 'topo', 'POLYGON');
SELECT * FROM topology.layer;
 topology_id | layer_id | schema_name | table_name | feature_column | feature_type | level | child_id 
-------------+----------+-------------+------------+----------------+--------------+-------+----------
      1 |    1 | my_schema  | tm50_cr  | topo      |      3 |   0 |     

Poznámka: feature_type '3' odpovídá 'face' (1 - node, 2 - edge).

Sestavení topologie (Geometry → TopoGeometry)

UPDATE tm50_cr set topo = topology.toTopoGeom(geom, 'topo_tm50_cr', 1);
SELECT tm50,(topo).* from tm50_cr limit 3;
  tm50  | topology_id | layer_id | id | type 
-----------+-------------+----------+----+------
 M-33-29-D |      1 |    1 | 1 |  3
 M-33-30-C |      1 |    1 | 2 |  3
 M-33-30-D |      1 |    1 | 3 |  3
(3 rows)
 • Počet uzlů:
SELECT count(*) FROM topo_tm50_cr.node;
 count 
-------
  313
(1 row)
 • Počet hran:
SELECT count(*) FROM topo_tm50_cr.edge;
 count 
-------
  601
(1 row)
 • Počet stěn:
SELECT count(*) FROM topo_tm50_cr.face;
 count 
-------
  290
(1 row)
 • Hrany, které vedou z anebo do uzlu číslo '164'
SELECT edge_id,left_face,right_face FROM topo_tm50_cr.edge WHERE start_node = 164 OR end_node = 164;
 edge_id | left_face | right_face 
---------+-----------+------------
   289 |    146 |    134
   310 |    160 |    146
   308 |    172 |    134
   360 |    172 |    160
(4 rows)
Klad mapových listu TM50 (území ČR) - topologická primitiva - uzly a hrany

Příklad (obce)

CREATE SCHEMA my_schema;
SET search_path TO my_schema,public,topology,gis1;
 • Vytvoření kopie tabulky 'obce' ve vlastním schématu
CREATE TABLE obce AS SELECT * FROM gis1.obce;
ALTER TABLE obce ADD PRIMARY KEY (ogc_fid);
CREATE INDEX obce_geom_idx ON obce USING GIST (geom);
 • Vytvoření topologického schématu 'topo_obce'
SELECT topology.createtopology('topo_obce', find_srid('my_schema', 'obce', 'geom'), 1e-6);
 • Přidání atributu topologie do feature table
SELECT topology.AddTopoGeometryColumn('topo_obce', 'my_schema', 'obce', 'topo', 'POLYGON');
UPDATE obce SET topo = topology.toTopoGeom(geom, 'topo_obce', 1);
Vizualizace topologických dat v prostředí QGIS

Poznámky

toTopoGeom skončí chybou (Spatial exception - geometry intersects edge)

→ Může pomoct změna tolerance, viz CreateTopology()

Topologické schéma není v QGIS dostupné

→ Nastavte práva pro jednotlivé tabulky, např.
GRANT SELECT ON topo_obce.node TO public;
GRANT SELECT ON topo_obce.edge_data TO public;
GRANT SELECT ON topo_obce.face TO public;

Podpora PostGIS Topology

Externí odkazy