PyWPS / GRASS analýza viditelnosti / Verze 2

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka popisuje druhou verzi WPS služby pro výpočet viditelnosti. Implementováno pomocí PyWPS a GRASS GIS. GRASS lokace 'eu-dem-merc' je ke stažení zde.

Na rozdíl od první verze jsou definovány vstupní parametry (viz přehled níže), výstupem je výměra (v mapových jednotkách) území viditelného z daného bodu.

Povinné vstupní parametry:

 • bbox - bounding box definující rozsah výpočetního regionu (minx,miny,maxx,maxy)
 • obs_x - x-ová souřadnice observačního bodu
 • obs_y - y-ová souřadnice observačního bodu

Volitelné vstupní parametry:

 • obs_h - výška observačního bodu nad terénem

Soubor se skriptem pojmenujeme viewshed-2.py, výsledek je ke stažení zde.

Definice vstupních parametrů služby

Úprava skriptu

V konstruktoru třídy Process definuje vstupní parametry následujícím způsobem:

     # vstupní parametry
     # - výpočetní region (bbox)
     self.bbox=self.addBBoxInput(identifier = "bbox",
                   title = "Rozsah výpočetního regionu (w,s,e,n)",
                   crss=['EPSG:3857'])

     # - observační bod
     self.obs_x=self.addLiteralInput(identifier = "obs_x",
                     title = "Observační bod: souřadnice X",
                     type = types.FloatType)

     self.obs_y=self.addLiteralInput(identifier = "obs_y",
                     title = "Observační bod: souřadnice Y",
                     type = types.FloatType)
     
     # - výška nad terénem
     self.obs_h=self.addLiteralInput(identifier = "obs_h",
                     title = "Observační bod: výška nad terénem",
                     type = types.FloatType, default=1.75)

Dále upravíme metody pro nastavení regionu a výpočtu viditelnosti:

   # výpočet viditelnosti v daném výpočetním regionu a observačního bodu (viewpoint)
   def execute(self, raster='dmt'):
     # nastavení regionu
     self.set_region(raster, self.bbox.getValue())
     # výpočet viditelnosti
     self.viewshed(raster, (self.obs_x.getValue(), self.obs_y.getValue()))
     # nastavení výstupní hodnoty
     self.answer.setValue(self.get_visible_area())

   # nastavení výpočetního regionu (rozlišení převzato ze vstupního rastru)
   def set_region(self, raster, bbox):
     run_command('g.region', rast=raster, n=bbox.coords[1][1], s=bbox.coords[0][1],
           w=bbox.coords[0][0], e=bbox.coords[1][0])

   # výpočet viditelnosti
   def viewshed(self, elev, coord):
     run_command('r.viewshed', input=elev, output=self.view_map,
           coord=coord, flags='b', obs_elev=self.obs_h.getValue())

Test definice vstupních parametrů

http://geo102.fsv.cvut.cz/cgi-bin/pywps.cgi?service=wps&version=1.0.0&request=describeProcess&identifier=viewshed-2
...
    <DataInputs>
      <Input minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <ows:Identifier>obs_h</ows:Identifier>
        <ows:Title>Observační bod: výška nad terénem</ows:Title>
        <LiteralData>
          <ows:DataType ows:reference="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#float">float</ows:DataType>
          <ows:AnyValue />
          <DefaultValue>1.75</DefaultValue>
        </LiteralData>
      </Input>
      <Input minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <ows:Identifier>obs_x</ows:Identifier>
        <ows:Title>Observační bod: souřadnice X</ows:Title>
        <LiteralData>
          <ows:DataType ows:reference="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#float">float</ows:DataType>
          <ows:AnyValue />
        </LiteralData>
      </Input>
      <Input minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <ows:Identifier>obs_y</ows:Identifier>
        <ows:Title>Observační bod: souřadnice Y</ows:Title>
        <LiteralData>
          <ows:DataType ows:reference="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#float">float</ows:DataType>
          <ows:AnyValue />
        </LiteralData>
      </Input>
      <Input minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <ows:Identifier>bbox</ows:Identifier>
        <ows:Title>Rozsah výpočetního regionu (w,s,e,n)</ows:Title>
        <BoundingBoxData>
          <Default>
            <CRS>EPSG:3358</CRS>
          </Default>
          <Supported>
            <CRS>EPSG:3358</CRS>
          </Supported>
        </BoundingBoxData>
      </Input>
    </DataInputs>
...

Test služby

http://geo102.fsv.cvut.cz/services/yfsgwps?service=wps&version=1.0.0&identifier=viewshed-2&datainputs=%5Bobs_x=1550820.86;obs_y=6542921.33;bbox=1545808.36,6537908.83,1555833.36,6547933.83%5D&request=execute
...
    <wps:Output>
      <ows:Identifier>visible_area</ows:Identifier>
      <ows:Title>Výměra viditelného území v hektarech</ows:Title>
      <wps:Data>
        <wps:LiteralData dataType="integer">1028</wps:LiteralData>
      </wps:Data>
    </wps:Output>
...

Když snížíme výšku observačního bodu nad terénem z výchozí hodnoty 1.75 na 0.5m (obs_h=0.5), tak se výměra viditelného území přiměřeně zmenší (z 1028ha na 566ha).

http://geo102.fsv.cvut.cz/services/yfsgwps?service=wps&version=1.0.0&identifier=viewshed-2&datainputs=%5Bobs_h=0.5;obs_x=1550820.86;obs_y=6542921.33;bbox=1545808.36,6537908.83,1555833.36,6547933.83%5D&request=execute
...
    <wps:Output>
      <ows:Identifier>visible_area</ows:Identifier>
      <ows:Title>Výměra viditelného území v hektarech</ows:Title>
      <wps:Data>
        <wps:LiteralData dataType="integer">566</wps:LiteralData>
      </wps:Data>
    </wps:Output>
...