RUIAN

Z FreeGIS portál
(přesměrováno z RÚIAN)
Přejít na: navigace, hledání

RÚIAN (Registr Územní Identifikace, Adres a Nemovitostí) patří do systému základních registrů. Poskytuje údaje o základních územních prvcích jako jsou území státu, katastr, parcela, nemovitost a další. Více informací zde.

Data jsou poskytována ve výměnném formátu RÚIAN (VFR). Data poskytuje služba Veřejného dálkového přístupu ve formě:

YYYYMMDD_XY_ABCD.xml.gz (pro XY=ST)

anebo

YYYYMMDD_XY_000000_ABCD.xml.gz (pro XY=OB)

kde:

 • YYYY je rok, např. '2014'
 • MM je měsíc, např. '01'
 • DD je den, např. '31'
 • XY - územní prvky
  • ST - stát až ZSJ
  • OB - obec a podřazené
 • 000000 - kód obce, viz http://nahlizenidokn.cuzk.cz/StahniAdresniMistaRUIAN.aspx
 • A - časový rozsah
  • U - úplné
  • Z - přírůstky
 • B - datová sada
  • Z - základní
  • K - kompletní
 • C - platnost údajů
  • S - platné
  • H - historické
 • D - výběr z údajů (pouze pro datovou sadu 'Kompletní')
  • Z - základní
  • G - základní + generalizované hranice
  • H - základní + originální hranice
  • O - vlajky a znaky

Přehled poskytovaných VFR souborů

Standardní formáty

Přehled standardních formátů
územní prvky časový rozsah datová sada platnost údajů výběr z údajů geometrie
1. ST_UZHZ stát úplné základní historické základní
2. ST_UZSZ stát úplné základní platné základní definiční body
3. ST_ZZHZ stát přírůstky základní historické základní
4. ST_ZZSZ stát přírůstky základní platné základní definiční body, adresní bod, záchranka, hasiči
5. ST_UKSG stát úplné kompletní platné základní + generalizované hranice definiční body, originální a generalizované hranice
6. ST_UKSH stát úplné kompletní platné základní + originální hranice definiční body, originální hranice
7. ST_UKSO stát úplné kompletní platné vlajky a znaky
8. ST_UKHG stát úplné kompletní historické základní + generalizované hranice
9. ST_UKHH stát úplné kompletní historické základní + originální hranice
10. ST_ZKSH stát přírůstky kompletní platné základní + originální hranice
11. ST_ZKSG stát přírůstky kompletní platné základní + generalizované hranice
12. OB_UZHZ obec úplné základní historické základní
13. OB_UZSZ obec úplné základní platné základní definiční bod, adresní bod, záchranka, hasiči
14. OB_UKSH obec úplné kompletní platné základní + originální hranice definiční bod, originální hranice, adresní bod, záchranka, hasiči
15. OB_UKHH obec úplné kompletní historické základní + originální hranice

Stavové měsíční soubory základní datová sada (Z)

Základní datová sada obsahuje textové (popisné) údaje o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách na území celé ČR, které jsou doplněny jejich definičními body. Soubory základní datové sady jsou dvojího druhu:

 • Soubor za stát (ST_UZSZ)
Obsahuje prvky Stát až ZSJ, včetně definičních bodů, popisu vlajek a znaků obcí a MOMC.
 • Soubory za obec (OB_XXXXXX_UZSZ – XXXXXX je šestimístný kód obce)
Obsahují prvky Obec až ZSJ, včetně definičních bodů, včetně popisů vlajek a znaků obcí a MOMC, stavební objekty, parcely a adresní místa, včetně definičních bodů a ulice bez definiční čáry ulice.

Stavové měsíční soubory kompletní datová sada (K)

Vedle textové části (popisné) o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách a jejich definičních bodech, obsahuje i originální nebo generalizované hranice územních prvků včetně definičních čar ulic (DCU). Soubory kompletní datové sady jsou také dvojího druhu:

 • Soubory za stát (ST_UKSG, ST_UKSH, ST_UKSO)
  • ST_UKSG
   Obsahuje prvky Stát až ZSJ, včetně definičních bodů, popisu vlajek a znaků obcí a MOMC, včetně generalizovaných hranic (prvky ZSJ, MOMC, MOP a Správní obvod Prahy nemají generalizované hranice, jsou zde originální).
  • ST_UKSH
   Obsahuje prvky Stát až POU + kraj 1960 + okres, včetně definičních bodů, včetně originálních hranic.
  • ST_UKSO
   Obsahuje obrázky vlajek a znaků obcí a MOMC.
 • Soubory za obec (OB_XXXXXX_UKSH – XXXXXX je šestimístný kód obce)
Obsahují prvky Obec až ZSJ, včetně definičních bodů a originálních hranic, včetně popisů vlajek a znaků obcí a MOMC, stavební objekty a parcely, včetně definičních bodů a polygonů, adresní místa, včetně definičních bodů a ulice, včetně DCU.

Změnové denní soubory

 • ST_ZZSZ a ST_ZKSH - obsahují všechny prvky
 • ST_ZKSG - obsahuje prvky stát až ZSJ

Speciální formáty

 • ST_UCIS - stavový soubor číselníků (knihovnou GDAL není v současnosti podporován)
 • ST_ZCIS - změnový soubor číselníků (knihovnou GDAL není v současnosti podporován)
 • ST_UVOH - stavový soubor volebních okrsků (podporován GDAL od verze 2.0.0)

Knihovna GDAL

Formát VFR je podporován knihovnou GDAL od verze 1.11. Více o čtení a převodu dat VFR pomocí knihovny GDAL.

Tag jehož rodičem je <vf:Data> je interpretován jako OGR vrstva:

Seznam vrstev pro územní prvky stát až ZSJ
Vrstva Popis 2. ST_UZSZ 5. ST_UKSG 6.ST_UKSH
Staty DefinicniBod DefinicniBod,GeneralizovaneHranice
RegionySoudrznosti DefinicniBod DefinicniBod,GeneralizovaneHranice DefinicniBod,OriginalniHranice
Kraje DefinicniBod DefinicniBod,GeneralizovaneHranice DefinicniBod,OriginalniHranice
Vusc (vyšší územní samosprávní celky) DefinicniBod DefinicniBod,GeneralizovaneHranice DefinicniBod,OriginalniHranice
Okresy DefinicniBod DefinicniBod,GeneralizovaneHranice DefinicniBod,OriginalniHranice
Orp (obec s rozšířenou působností) DefinicniBod DefinicniBod,GeneralizovaneHranice DefinicniBod,OriginalniHranice
Pou (správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem) DefinicniBod DefinicniBod,GeneralizovaneHranice DefinicniBod,OriginalniHranice
Obce DefinicniBod DefinicniBod,GeneralizovaneHranice
SpravniObvody DefinicniBod DefinicniBod,OriginalniHranice
Mop (městský obvod v Praze) DefinicniBod DefinicniBod,OriginalniHranice
Momc (městský obvod/městská část) DefinicniBod DefinicniBod,OriginalniHranice
CastiObci DefinicniBod DefinicniBod
KatastralniUzemi DefinicniBod DefinicniBod,GeneralizovaneHranice
Zsj (základní sídelní jednotka) DefinicniBod DefinicniBod,OriginalniHranice
Seznam vrstev pro územní prvky obec a podřazené
Vrstva 4. ST_ZZSZ 10. ST_ZKSH 11. OB_UZHZ 13. OB_UKSH
Obce DefinicniBod DefinicniBod,OriginalniHranice
SpravniObvody DefinicniBod DefinicniBod,OriginalniHranice
Mop DefinicniBod DefinicniBod,OriginalniHranice
Momc DefinicniBod DefinicniBod,OriginalniHranice
CastiObci DefinicniBod DefinicniBod
KatastralniUzemi DefinicniBod DefinicniBod,OriginalniHranice
Zsj DefinicniBod DefinicniBod,OriginalniHranice
Ulice DefinicniCara
Parcely DefinicniBod DefinicniBod,OriginalniHranice
StavebniObjekty DefinicniBod DefinicniBod DefinicniBod DefinicniBod,OriginalniHranice
AdresniMista AdresniBod,Zachranka,Hasici AdresniBod,Zachranka,Hasici AdresniBod,Zachranka,Hasici AdresniBod,Zachranka,Hasici

QGIS

Data ve formátu VFR lze načíst do QGIS pouze pokud běží na knihovně GDAL verze 1.11 a vyšší, podrobné informace zde.

GRASS GIS

GRASS ve verzi 7.0 společně s GDAL 1.11 a vyšší umožňuje importovat či připojovat data ve formátu VFR podobně jako jiné GIS formáty (zdroj dat: soubor).

Import vybraných vrstev ze souboru ve formátu VFR

Ruian2gis (OpenStreetMap)

Alternativou je sada skriptů Ruian2gis, která vznikla především pro potřeby OpenStreetMap komunity.

Odkazy