RUIAN / Esri ArcGIS

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka obsahuje poznámky pro práci s daty VFR v produktu Esri ArcGIS. Nejprve je uvedeno nativní řešení, v další části je kladen důraz na open source alternativu. Na závěr je prezentováno porovnání nativního a open source řešení.

Nativní řešení pro Esri ArcGIS

Data VFR lze v Esri ArcGIS načíst pomocí extenze Data Interoperability anebo pomocí speciálního importního nástroje od společnosti ArcData, tzv. VFR Import.

Načtení dat VFR do Esri ArcGIS pomocí nástroje VFR Import

Open source řešení - knihovna OGR

Poznámky:

 • Pro práci s daty VFR potřebujete verzi knihovny GDAL/OGR 1.11 a výšší (viz návod na zprovoznění pod MS Windows).
 • GDAL musí mít zapnutu podporu pro zápis do souborové geodatabáze (File Geodatabase), tj. ovladač FileGDB (vyžaduje externí závislost).
 • Poskytované binárky (viz zip archiv) obsahují ovladač FileGDB, není tedy třeba nic doinstalovávat.

Podporu pro zápis do souborové geodatabáze (FileGDB) můžete zkontrolovat z příkazové řádky, viz návod zde.

vfr2ogr -f
...
FileGDB
...

Test-case

Data: Pro účel testování byl použit soubor VFR (UKSH) pro Hlavní město Prahu (kód 554782). Data můžeme stáhnout na disk přímo pomocí příkazu vfr2ogr s přepínačem -d. Tento soubor má po dekompresi přes 900MB a obsahuje následující počet prvků:

vfr2ogr --type OB_554782_UKSH -d
--------------------------------------------------------------------------------
Processing /vsicurl/http://vdp.cuzk.cz/vymenny_format/soucasna/20140531_OB_554782_UKSH.xml.gz (1 out of 1)...
--------------------------------------------------------------------------------
Number of features in Obce         : 1
Number of features in CastiObci      : 112
Number of features in KatastralniUzemi   : 112
Number of features in Zsj         : 916
Number of features in Ulice        : 7534
Number of features in Parcely       : 417202
Number of features in StavebniObjekty   : 149003
Number of features in AdresniMista     : 128801

Konfigurace: Windows Server Enterprise • Intel Xeon CPU E5520 2.27GHz 2.26GHz (2 processors) • 8GB • 64bit OS

VFR Import

Verze: VFR Import Basic 10.2.8

Import dat 20140531_OB_554782_UKSH.xml pomocí nástroje VFR Import - začátek reportu
Import dat 20140531_OB_554782_UKSH.xml pomocí nástroje VFR Import - konec reportu

Knihovna OGR

Verze: OGR 2.0.0dev (build 2014-06-30) 32bit

Pro import do souborové geodatabáze byl použit VFR konverzní skript vfr2ogr.

vfr2ogr --file 20140531_OB_554782_UKSH.xml.gz --dsn vfr.gdb --format FileGDB --geom OriginalniHranice
--------------------------------------------------------------------------------
Processing 20140531_OB_554782_UKSH.xml.gz (1 out of 1)...
--------------------------------------------------------------------------------
Exporting layer Obce         ... 1    features
Exporting layer CastiObci      ... 112   features
Exporting layer KatastralniUzemi   ... 112   features
Exporting layer Zsj         ... 916   features
Exporting layer Ulice        ... 7534   features
Exporting layer Parcely       ... 417202  features
Exporting layer StavebniObjekty   ... 149003  features
Exporting layer AdresniMista     ... 128801  features
--------------------------------------------------------------------------------
Time elapsed: 12 min 51 sec
--------------------------------------------------------------------------------

Porovnání

VFR Import Basic OGR (vfr2ogr)
Zpracování komprimovaných souborů NE ANO
Online stahování NE ANO
Rychlost importu do FileGDB (Praha, viz výše) 1 hod 39 min 12 min 51 sec