RUIAN / GDAL / Python

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka shromažďuje příklady uživatelských skriptů v jazyku Python pro práci s daty ve výměnném formátu RÚIAN (VFR).

Export vybrané tématické VFR vrstvy do formátu Esri Shapefile

Vizualizace vrstvy 'ulice' z VFR ve formátu Esri Shapefile s podkladovou vrstvou ortofota (ČÚZK)
 1 #!/usr/bin/env python
 2 
 3 import os
 4 import sys
 5 import datetime
 6 
 7 try:
 8   from osgeo import ogr
 9 except:
 10   sys.exit('Knihovna GDAL neni dostupna')
 11 
 12 # otevrit vstupni VFR soubor
 13 def open_vfr(input_file, layer_name):
 14   driver = ogr.GetDriverByName('GML')
 15   if driver is None:
 16     sys.exit("Nelze cist VFR data, chybi OGR GML driver")
 17 
 18   datasource = driver.Open(input_file, False)
 19   if datasource is None:
 20     sys.exit("Nelze otevrit VFR soubor")
 21 
 22   layer = datasource.GetLayerByName(layer_name)
 23   if layer is None:
 24     sys.exit("Vrstva '%s' nenalezena" % layer_name)
 25 
 26   return datasource, layer
 27 
 28 # vytvorit prazdny Shapefile soubor
 29 def create_shp(layer_vfr, geom_idx = 0):
 30   driver = ogr.GetDriverByName('Esri Shapefile')
 31   if driver is None:
 32     sys.exit("Nelze zapisovat data do formatu Shapefile")
 33 
 34   shp_name = layer_vfr.GetName() + '.shp'
 35   if os.path.exists(shp_name):
 36     driver.DeleteDataSource(shp_name)
 37 
 38   datasource = driver.CreateDataSource(shp_name)
 39   if datasource is None:
 40     sys.exit("Nelze vytvorit vystupni soubor '%s'" % shp_name)
 41   
 42   defn_vfr = layer_vfr.GetLayerDefn()
 43   defn_geom = defn_vfr.GetGeomFieldDefn(geom_idx)
 44   if defn_geom is None:
 45     sys.exit("Atribut geometrie s index %d neexistuje" % geom_idx)
 46     
 47   layer_shp = datasource.CreateLayer(layer_vfr.GetName(),
 48                    layer_vfr.GetSpatialRef(),
 49                    defn_geom.GetType(),
 50                    ["ENCODING=UTF-8"])
 51 
 52   return datasource, layer_shp
 53 
 54 # prekopirovat prvky z vybrane VFR vrstvy do ciloveho Shapefile
 55 # souboru (zachovat pouze vybrany atribut s geometrii)
 56 def copy_data(layer_vfr, layer_shp, geom_idx = 0):
 57 
 58   # vytvorit atributy pro vystupni vrstvu
 59   layer_defn = layer_vfr.GetLayerDefn()
 60   for i in range(0, layer_defn.GetFieldCount()):
 61     layer_shp.CreateField(layer_defn.GetFieldDefn(i))
 62   
 63   # pridat atribut geometrie (GDAL >= 2.0)
 64   ### layer_shp.CreateGeomField(layer_defn.GetGeomFieldDefn(geom_idx))
 65   
 66   # cist VFR prvky
 67   layer_vfr.ResetReading()
 68   while True:
 69     feature = layer_vfr.GetNextFeature()
 70     if feature is None:
 71       break
 72 
 73     # vytvorit kopii prvku ze vstupni vrstvy
 74     ofeature = ogr.Feature(layer_shp.GetLayerDefn())
 75     ofeature.SetFrom(feature, True)
 76     
 77     # ziskat geometrii z pozadovaneho atributu
 78     geom = feature.GetGeomFieldRef(geom_idx)
 79     if geom is None:
 80       continue # preskocit prvky bez geometrie
 81     
 82     # geometrii nastavit pro danou kopii prvku
 83     ofeature.SetGeometry(geom)
 84     
 85     # novy prvek pridat to vystupni vrstvy
 86     layer_shp.CreateFeature(ofeature)
 87 
 88 def datum():
 89   today = datetime.date.today()
 90   if today.month == 12:
 91     day = today.replace(day=31)
 92 
 93   day = (today.replace(month=today.month, day=1) - datetime.timedelta(days=1))
 94 
 95   return day.strftime("%Y%m%d")
 96    
 97 def main(vfr_file, layer_name, geom_idx = 0):
 98   ids, layer_vfr = open_vfr(vfr_file, layer_name)
 99   ods, layer_shp = create_shp(layer_vfr, geom_idx)
100   copy_data(layer_vfr, layer_shp, geom_idx)
101   
102   ids.Destroy()
103   ods.Destroy()
104 
105 if __name__ == "__main__":
106   main("/vsicurl/http://vdp.cuzk.cz/vymenny_format/soucasna/{}_OB_554821_UKSH.xml.gz".format(datum()),
107     "Ulice")

Příklad výstupu do geodatabáze PostGIS

 1 # vytvorit novou vrstvu (tj. feature table) v databazi PostGIS
 2 def create_pg(layer_vfr, geom_idx = 0):
 3   driver = ogr.GetDriverByName('PostgreSQL')
 4   if driver is None:
 5     sys.exit("Nelze zapisovat data do formatu Shapefile")
 6 
 7   conninfo = "PG:dbname=pgis_student user=postgis password=***** host=geo102.fsv.cvut.cz"
 8   datasource = driver.Open(conninfo)
 9   if datasource is None:
10     sys.exit("Nelze se pripojit k DB")
11   
12   defn_vfr = layer_vfr.GetLayerDefn()
13   defn_geom = defn_vfr.GetGeomFieldDefn(geom_idx)
14   if defn_geom is None:
15     sys.exit("Atribut geometrie s index %d neexistuje" % geom_idx)
16     
17   table_name = layer_vfr.GetName().lower() # velka pismena v PG delaji neplechu
18   layer_pg = datasource.CreateLayer(table_name,
19                    layer_vfr.GetSpatialRef(),
20                    defn_geom.GetType())
21   if layer_pg is None:
22     sys.exit("Nelze vytvorit tabulku '%s'" % table_name)
23   
24   return datasource, layer_pg

Užitečné odkazy