Výměnný formát ISKN

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Intro

GDAL je open source C++ knihovna umožňující čtení (a v některých případech i zápis) celé řady vektorových GIS formátů včetně ESRI Shapefile, S-57, SDTS, PostGIS, Oracle Spatial či formátu Mapinfo. Knihovna je běžně využívána v řadě Free Software a Open Source projektů jako je GRASS GIS, QGIS či MapServer, ale také v proprietárních produktech (např. Esri ArcGIS 9.2+). Knihovna poskytuje přístup k mnoha vektorovým formátům, nicméně podpora pro výměnný formát ISKN (VFK) chyběla.

V době, kdy vznikal tento text (rok 2010), existovaly nejméně dva projekty, které byly věnovány zpracování výměnného formátu ISKN s použitím svobodného softwaru. Prvním z nich byl GRASS program v.in.vfk, který konvertuje data ve výměnném formátu ISKN do nativního vektorového formátu GRASSu (diplomová práce, Martin Landa, ČVUT v Praze). Hlavní nevýhodou tohoto přístupu je fakt, že program v.in.vfk lze použít pouze v prostředí GRASS GIS. Navíc není program autorem dále vyvíjen či udržován. Další z projektů je tzv. Otevřený katastr. V rámci tohoto projektu je distribuována sada nástrojů pro import dat ve výměnném formátu ISKN do prostředí geodatabáze PostGIS. Oba výše zmíněné projekty jsou zaměřeny na vybraný nástroj (v prvním případě se jedná o GRASS GIS, v druhém PostGIS). V tomto ohledu podpora výměnného formátu ISKN knihovnou GDAL představuje obecnější řešení. Ve výsledku všechny softwarové projekty, které knihovnu GDAL využívají (GRASS GIS, QGIS, PostGIS, MapServer a další), nativně výměnný formát ISKN podporují.

Tento příspěvek je věnován návrhu implementace podpory tohoto formátu v knihovně GDAL. Možnost číst a zpracovávat katastrální data ve výměnném formátu VFK s využitím svobodného softwaru může být poměrně zajímavá právě pro české uživatele.

Citováno z OGR VFK Driver Implementation Issues.

Podpora formátu VFK v knihovně GDAL

Ovladač VFK je součástí knihovny GDAL od verze 1.7. Zdrojový kód lze získat ze SVN projektu GDAL. Podpora formátu VFK v knihovně GDAL nedávno prošla značným vylepšení, v současnosti doporučujeme používat pro práci s daty VFK minimálně verzi 1.10 knihovny GDAL. Verze GDAL 1.9 a nižší obsahuje zastaralý kód, který neposkytuje stabilní podporu pro čtení dat ve formátu VFK.

Více informací o podpoře formátu VFK v knihovně GDAL zde.

QGIS

Zásuvný modul QGIS pro práci s katastrálními daty

Zásuvný modul pro práci s katastrálními daty

Bližší informace na stránce QGIS VFK Plugin.

Příklady převodu VFK dat do GIS formátů

Esri Shapefile

Poznámka: Před importem je vhodné nastavit kódování na UTF8:

export SHAPE_ENCODING=UTF8

Příklad importu parcel do formátu Esri Shapefile.

ogr2ogr -f 'Esri Shapefile' par.shp data.vfk PAR

PostGIS

  • Import všech vrstev:
ogr2ogr -f PostgreSQL -lco PRECISION=NO PG:dbname=kn data.vfk
  • Import vybrané pouze vrstvy:
ogr2ogr -f PostgreSQL PG:dbname=kn -lco PRECISION=NO data.vfk PAR

Poznámka: Parametr -lco PRECISION=NO zajistí použití datových typů int místo numeric a varchar místo char.

Další poznámky zde.

SpatiaLite

  • Import všech vrstev:
ogr2ogr -f 'SQLite' -dsco SPATIALITE=YES kn.sqlite data.vfk

Import vybrané pouze vrstvy:

ogr2ogr -f 'SQLite' -dsco SPATIALITE=YES kn.sqlite data.vfk PAR

Další poznámky zde.

GRASS GIS

Požadovaná verze: GRASS 7

  • Import vybrané vrstvy VFK:
v.in.ogr dsn=data.vfk layer=PAR output=kn_par
  • Přípojení vybrané vrstvy VFK:
v.external dsn=data.vfk layer=PAR output=kn_par
  • Přímý přístup k vybrané vrstvě VFK:
v.info map=data.vfk@OGR layer=PAR
Vizualizace katastrálních dat v GRASS GIS - parcel (PAR) a budov (BUD)

Topologická správa prvků digitální katastrální mapy

Související články

Externí odkazy

Testovací data