VFK / QGIS plugin

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání
Tato stránka je historickým dokumentem. Aktuální dokumentaci zásuvného modulu najdete na https://ctu-geoforall-lab.github.io/qgis-vfk-plugin/.

QGIS VFK Plugin, čili zásuvný modul pro Quantum GIS, umožňuje práci s daty českého katastru nemovitostí. Tato stránka se zabývá jeho prototypem.

VFK Plugin v okně QGISu


Plugin pracuje s daty katastru nemovitostí a to v takzvaném novém výměnném formátu katastru označovaném VFK či NVF (Výměnný formát ISKN). K datům v souborech přistupuje plugin pomocí knihovny GDAL. Plugin usnadňuje vyhledávání a zobrazování informací při práci s daty katastru nemovitostí. Zobrazení informací se uskutečňuje podobně jako u webových aplikací, ovládání je tedy pro uživatele přívětivé a známé. Plugin samozřejmě podporuje interakci s mapou za použití funkcí QGISu. Součástí pluginu je i export listu vlastnictví a dalších výpisů. První prototyp (verze 1.x) byl napsán v jazyce C++, ve verze 2.x byl portován do jazyka Python.

Zdrojové texty zásuvného modulu jsou dostupné z Git repozitáže (viz sekce instalace). Zdrojové kódy jsou šířeny pod licencí GNU GPL.

První prototyp pluginu vyvinuli Anna Kratochvílová a Václav Petráš v rámci předmětu Projekt - Informatika 2 na oboru Geoinformatika na FSv ČVUT v Praze v roce 2012. Druhá verze byla v letech 2015 a 2016 vyvíjena studentem stejném oboru na ČVUT v Praze Štěpán Bambulou.

Funkcionalita

Plugin umožňuje již nyní řešit všechny základní úlohy. Mezi tyto úlohy patří vyhledávání podle různých kritérií v závislosti na prvku, který se vyhledává. Nyní je možné vyhledávat:

 • parcely
 • budovy
 • jednotky
 • oprávněné osoby

V prohlížeči dat je možné zobrazit list vlastnictví a další výpisy, konkrétně tyto:

 • výpisy informací o parcele
 • výpisy informací o budově
 • výpisy informací o jednotce
 • výpisy informací o oprávněné osobě
Parcely zobrazené v QGISu

Vyhledaná data lze interaktivně procházet v prohlížeči, který je podobný webovému prohlížeči. Konkrétní vlastnosti následují:

 • Data jsou zobrazena ve formě HTML stránek podobně jako ve webovém prohlížeči.
 • HTML stránka je obecně přijímaný způsob zobrazení informací.
 • K navigaci se používají hypertextové odkazy stejně jako tomu je při prohlížení webových stránek na internetu.
 • Uživatel se může pohybovat mezi stránkami pomocí tlačítek Vpřed a Zpět.
 • Ukládá se historie stránek, takže při listovaní tam a zpět není třeba opakovaně vykonávat dotazy do databáze.
Zobrazení informací o parcele v pluginu

Je zajištěna také možnost zobrazení aktuálního stavu nemovitosti na stránkách Nahlížení do katastru nemovitostí. Výpisy zobrazené v prohlížeči pluginu je možné v tuto chvíli exportovat do dvou formátů, a to konkrétně:

 • do formátu HTML (umožňuje zobrazení ve webovém prohlížeči, import do textového procesoru)
 • do zdrojového kódu LaTeXu (umožňuje vytvořit PDF či PS)

Aby bylo možné plně využívat informace získané vyhledáváním a nebo naopak vyhledávat informace o prvcích označených v mapě, byla implementována funkcionalita umožňující synchronizaci mezi označenými prvky v mapě a informacemi zobrazenými v prohlížeči pluginu. Tato funkcionalita se skládá z:

 • označení aktuálně zobrazených nemovitostí v pluginu v načtených vrstvách v mapě QGISu
 • zobrazení informací o označených parcelách a budovách v prohlížeči pluginu

Pro plnou integraci pluginu do QGISu byla zavedena možnost ukotvit (čili dokovat) okno pluginu v QGISu, což je obzvláště výhodné pro větší rozměry monitoru. Stále je však možné používat okno samostatně (tj. nedokované). Vrstvy parcel a budov jsou zobrazeny s předdefinovaným vzhledem. Jde především o zobrazení parcelních čísel, které respektuje podlomení.

Součástí pluginu je i stručná nápověda v podobě HTML stránky, která se zobrazí v okně prohlížeče při spuštění pluginu nebo ji lze vyvolat kliknutím na příslušné tlačítko v toolbaru.


Používání

Aktivace a spuštění

Při prvním spuštění QGISu vyberte z hlavní nabídky Pluginy → Spravovat zásuvné moduly. Do pole Filtr napište VFK, zaškrtněte nalezený VFK plugin a stiskněte OK. Po spuštění QGISu se aktivuje VFK plugin z hlavní nabídky Pluginy → VFK Plugin → VFK Plugin.

Rozložení

V horní části mapového okna se objeví nový panel s označením „Prohlížeč VFK dat“. Panel je dokovatelný, díky čemuž jej lze přemístit na libovolnou stranu, případně jej úplně osamostatnit. Po levé straně se nachází hlavní panel nástrojů (toolbar), kterým se přepínají nástroje import a vyhledávání. Pravou stranu tvoří prohlížeč, kde se zobrazují výsledky vyhledávání a informace o nemovitostech či oprávněných osobách. Nad ním se nachází panel nástrojů pro ovládání historie prohlížeče, export a interakci s mapou.

Načtení dat

Při importu dat se nejprve vybere VFK soubor a zvolí se, zda načíst vrstvy parcel a budov. Je možné načíst obě, jen jednu z nich, nebo žádnou. Poslední možnost znamená, že se načtou jen popisné informace. Bude tedy možné vyhledávání, ale nebude možná žádná interakce s mapou.

Prohlížení dat

Po načtení databáze a vrstev lze přejít k vyhledávání informací. Informace lze procházet pohodlným způsobem přes odkazy, podobně jako tomu je u webových aplikací. Aktuálně zobrazované nemovitosti v prohlížeči lze pomocí tlačítka v toolbaru označit v příslušné mapové vrstvě. O označených parcelách a budovách v mapě se informace automaticky zobrazují, když je zamáčklé příslušné tlačítko v panelu nástrojů prohlížeče. Plugin umožňuje také otevření aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí ve webovém prohlížeči pro aktuálně zobrazovanou nemovitost. Je zavolán ten webový prohlížeč, který máte nastavený jako výchozí ve vašem operačním systému.

Screenshoty

V prohlížeči zobrazeny informace o oprávněné osobě, v mapě označeny její parcely, výchozí rozložení okna
Zobrazení parcely, okno pluginu dokováno vpravo, ovládací panel pluginu je skrytý
Volně umístěné okno pluginu, aktivována je též WMS vrstva ortofota
Zobrazení informací o stavbě, aktivovány vrstvy parcely a budovy
Zobrazení parcely, okno pluginu dokováno vlevo, ovládací panel pluginu je skrytý

Video ukázka

Ukázka použití pluginu: zobrazení informací o nemovitostech, listu vlastnictví (Ubuntu)
Ukázka použití pluginu pod MS Windows

Instalace

Plugin je od verze 2.0 možné nainstalovat v prostředí QGIS standardní cestou, viz návod.

Náměty na další vývoj

Další vývoj bude vycházet z požadavků, které vyplynou z testování pluginu a z ohlasů uživatelů. Nyní však máme seznam vylepšení, která jsou v plánu.

Je v plánu přidat další formáty pro export výstupů, a to:

 • PDF (již nyní je možné vytvořit vysoce kvalitní PDF pomocí exportu do LaTeXu)
 • ODF (v současnosti je možné vytvořit ODF např. překopírováním HTML stránky z webového prohlížeče do LibreOffice)
 • XML (aby bylo usnadněno vhodné další zpracování)
 • SQLite databáze (půjde pouze o funkci Uložit jako pro soubor s databází OGR VFK Driverem)
 • Kromě dalších textových výstupů (sestav) je v plánu implementovat export geometrie (např. do formátu Shapefile). K tomu samozřejmě již nyní lze použít QGIS, ale plugin by měl obsahovat specializovanější a uživatelsky přívětivou funkci.

V grafickém uživatelském rozhraní je v plánu také několik vylepšení a to:

 • načítání dat ve zvláštním vlákně s textovým výstupem a možnosti tento proces ukončit
 • možnost výběru katastrálního území při výběru dat či při vyhledávaní
 • podpora pro dvojí číslovaní parcel, např. pro stavební parcely "st. X"
 • více možností pro nastavení synchronizace označených prvků v mapě a aktuálních stránek v prohlížeči
 • respektování různých témat pro ikonky v QGISu
 • překlad do angličtiny (vyžaduje opatrnost, aby nedošlo ke zmatení pojmů)
  • textů v rozhraní (user visible strings)
  • textů ve výstupech

Ve vyhledávání chybí věcná břemena, a protože se jedná žádanou informaci, je v plánu toto vyhledávání také implementovat. Informace o věcných břemenech se však zobrazují již nyní. Pro zobrazení mapy je v současné době dostupný pouze jeden styl. V plánu je přidat ještě přibližně dva další.

Dále by mohla být zajímavá podpora pro VKM.

Známé problémy

Zásuvný modul nezobrazuje žádná data

Zásuvný modul zobrazuje geometrii pouze pro bloky BUD a PAR. Pokud tyto bloky ve vstupním souboru chybí, nejde zásuvný modul použít.

Data VFK, která neobsahují bloky BUD a PAR, lze načíst do QGISu standardní cestou jako jiná vektorová data Layer -> Add Layer -> Add Vector Layer:

Nejprve určíme VFK soubor, který chceme načíst
Zvolíme vrstvy, které chceme zobrazit

Další materiály

 • Zásuvný modul QGISu pro práci s katastrálními daty (SVOČ 2012)

Související články

Kontakt na autory

Plugin vznikl jako výsledek semestrálního projekt v rámci předmětu Projekt - Informatika 2 na oboru Geoinformatika, Fakultě stavební, ČVUT v Praze.

Autory pluginu jsou Anna Petrášová (dříve Kratochvílová), Václav Petráš a Štěpán Bambula.

Kontakt na správce projektu: