Wiki:O FRVŠ projektu 1915/2012

Z FreeGIS portál
Přejít na: navigace, hledání

Zadaní

Cílem projektu je zásadní inovace studijních materiálů předmětu Free Software Geografický Informační Systém (dále "Free Software GIS"). Tento předmět byl zaveden do výuky v akademické roce 2007/2008 jako povinně volitelný předmět studijního plánu oboru Geoinformatika na Fakultě stavební ČVUT v Praze. V rámci zavedení tohoto předmětu do výuky byly zpracovány přednášky a studijní materiály pro praktická cvičení. Cílem tohoto projektu je zcela zásadně inovovat výše uvedené materiály, doplnit je a aktualizovat tak, aby odpovídaly současnému stavu a trendům v oblasti nasazení open-source technologií v geoinformatice.

Inovované studijní materiály budou zpracovány multimediální formou a budou vystaveny na oborovém serveru studijního programu Geodézie a kartografie k použití široké veřejnosti. Text studijních materiálů bude šířen pod otevřenou licencí, konkrétně GNU Free Documentation License.

Cíl projektu

Cílem řešení je zásadní inovace využití open-source nástrojů při výuce na studijním oboru Geoinformatika. Kromě zásadního přepracování stávajících přednášek předmětu Free Software GIS je dalším cílem také fundamentální rozšíření a doplnění materiálů zaměřených na praktické využití open-source nástrojů v geoinformatice. Tyto praktické návody budou zaměřeny především na desktopový GIS GRASS s cílem vytvořit ucelený tutoriál pro výuku GIS v prostředí tohoto systému. Takto zpracované studijní materiály mohou být využity na cvičeních předmětu Geoinformační systémy (153GIS1 a 153GIS2) jako alternativa k výuce proprietárního ArcGIS. To ve výsledku povede k rozšíření a zkvalitnění výuky GIS na studijním programu Geodézie a kartografie.