153GIS2 - 3. cvičení - GRASS GIS

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Stránka obsahuje řešení úloh z 3. cvičení 153GIS2 v GRASS GIS.

1.
Jakou teplotu má bod o souřadnicích 564 300, 1 057 100 při použití rastru vypočteného metodou IDW (parametry - POWER 2, pixel 10 m, zbytek výchozí hodnoty)?
2.
Jaká je průměrná teplota v nadmořské výšce 600 až 700 m při použití rastru vypočteného metodou Kriging (parametry - ordinary, spherical, pixel 10 m, zbytek výchozí hodnoty)?
3.
Jaká je průměrná teplota v nadmořské výšce 600 až 700 m při použití rastru vypočteného metodou Spline (parametry - pixel 10 m, zbytek výchozí hodnoty)?
4.
Jaká je plocha území, kde je teplota nižší jak 5 °C, je orientována na sever (azimut 340° až 20°) a je vzdálena do 500 metrů od nejbližší silnice (využijte interpolační metodu Natural Neighbor)?
5.
Vyzkoušejte si funkci Topo to Raster na datech Ohňové země. Vypočítejte DEM s využitím vrstev kót, vodních toků, vrstevnic, vodních ploch a pevniny. Dále vypočítejte DEM pouze s využitím vrstev kót, vrstevnic a pevniny. Velikost buňky pro oba DEM vypočítejte a zaokrouhlete na celé metry pro měřítko 1:5 000 000 a 300 DPI. Minimální Z hodnotu nastavte na 0. Vypočítejte plochu území, pro kterou je absolutní hodnota rozdílu výšek DEM větší jak 50 metrů .