153PIN2 Projekt - Informatika 2 - 2011

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

< Stránka předmětu20102009

Rozdělení do skupin & zadání projektu

Deadline

A

Návrh a implementace (stand-alone) GUI pro vybrané nástroje knihovny GDAL/OGR

Cílem projektu je navrhnout a implementovat GUI pro nástroje knihovny GDAL/OGR - gdalinfo, gdal_translate, gdalwarp, ogrinfo a ogr2ogr. Aplikace bude implementována v programovacím jazyku C++ s využitím grafické knihovny Qt.

 • Hořejšová Zora
 • Šmejkal Martin
 • Volfová Adéla


Zdrojové kódy
http://geo.fsv.cvut.cz/gdata/2011/pin2/a/src/toolsgui
Git
http://geo.fsv.cvut.cz/gdata/2011/pin2/a/
Trac
bug-reporty

B

Webová aplikace z oblasti kultury nad daty OpenStreetMap

Cílem projektu je vytvořit mapovou aplikaci z oblasti kultury (divadla, kina, kluby, případně hospody, kavárny) dle rozsahu dat. K tomu bude využito dat OSM, do kterých budou v určitém rozsahu chybějící data doplněna. Část vrstev pro mapovou aplikaci bude rendrována z dat OSM.

 • Buřvalová Marie
 • Prunarová Lucie
 • Kuželka Karel
 • Veverka Ondřej


URL webové aplikace
http://geo102.fsv.cvut.cz/pin2011b
Git
http://geo.fsv.cvut.cz/gdata/2011/pin2/b
Trac
bug-reporty

C

Návrh a implementace (stand-alone) GUI pro nástroj cs2cs knihovny PROJ4

Cílem projektu je navrhnout a implementovat GUI pro nástroje knihovny PROJ4 - proj, cs2cs, geod, volitelně také náhled geografických dat ve vstupním a výstupním souřadnicovém systému (s využitím knihoven QGIS). Aplikace bude implementována v programovacím jazyku C++ s využitím grafické knihovny Qt.

 • Hron Vojtěch
 • Řehák Martin
 • Truhlář Luboš


Zdrojové kódy
http://geo.fsv.cvut.cz/gdata/2011/pin2/c/src/proj
Git
http://geo.fsv.cvut.cz/gdata/2011/pin2/c
Trac
bug-reporty

D

Webová interaktivní mapa obce Hulice

Cílem projektu je tvorba webové interaktivní mapy obce Hulice. Mapová aplikace bude zpracována v s využitím UMN MapServer ve formátu HTML. Mapová aplikace bude zobrazovat stávající výkresy územní plánu (hlavní výkres, koordinační výkres atd.) v MINIS (minimálním standardu pro digitální zpracování územních plánů v GIS). Symbolizace i datová struktura vrstev ÚP bude odpovídat standardu MINIS. Mapová aplikace bude obsahovat standardní ovládací prvky.

URL:


 • Tkáčik Marek
 • Glaser Jan


URL webové aplikace
http://pepina.tablets.cz/geomoose2/geomoose.html
Git
http://geo.fsv.cvut.cz/gdata/2011/pin2/d
Trac
bug-reporty

Hodnocení

Poznámka: Jednotlivé položky jsou hodnoceny body od 5 (výborně) až 0 (nedostatečně).

Váha A B C D
Prezentace projektu (vystoupení) 1 5 4 4 3
Prezentace (PDF) 2 5 4 4 3
Dokumentace 4 5 4 3 3
Technické řešení 5 4 3 4 3
Hodnocení studentů 2 5.00 5.00 5.00 4.67
Celkové hodnocení 14 4.64 3.79 3.86 3.24
A B B C

Harmonogram

Viz také Trac Roadmap.

 1. 16.2. • Úvodní přednáška (nahrazena e-mailovou komunikací)
 2. 23.2. • Rozdělení do skupin, témata, zdroje dat, technické zázemí...
 3. 02.3. • Konzultace
 4. 09.3. • Konzultace
 5. 16.3. • Konzultace
 6. 23.3. • Konzultace
 7. 30.3. • Společná kontrola postupu prací na projektech č.1
 8. 06.4. • Konzultace
 9. 13.4. • Konzultace
 10. 20.4. • Společná kontrola postupu prací na projektech č.2
 11. 27.4. • Konzultace
 12. 04.5. • Společná kontrola postupu prací na projektech č.3
 13. 15.6. • Prezentace projektů
 14. 22.6. • Odevzdání projektu, závěrečné hodnocení

Poznámka: Tučně jsou označeny termíny s povinnou účastí.