155GIS1 GIS 1

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Princip geografických informačních systémů, čas a prostor v GIS, možnosti prostorové reprezentace, prostorová analýza, analýza kvality dat, technické nástroje GIS.

Doporučená literatura
 1. Kolář, J.: Geografické informační systémy 10. Vydavatelství ČVUT, Praha 1998.
 2. Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 500 str. ISBN 80-248-1264-9.
 3. Břehovský, M., Jedlička, K. (2005): Přednáškové texty pro Úvod do GIS. ZČU Plzeň, 116 s.
 4. Hrubý M.: Geografické Informační Systémy (GIS) - Studijní opora. VÚT v Brně, 91 str.
 5. Tuček J.: Geografické informační systémy, Praha Computer Press, 1998.

Přednášky

Přednášející: doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

 1. Definice GIS, informatika, základní pojmy, aplikační oblasti GIS, prostor, topologie, historie GIS
 2. Reálný svět x GIS, model v GIS, vztahy objektů, typy modelů, geometrické typy objektů, rozlišovací schopnost
 3. Geografická poloha v GIS, prostorové vztahy, atributy
 4. Čas v GIS, modelování, druhy modelů, chyby v modelování v GIS
 5. Vektorový a rastrový GIS, datová struktura
 6. Rastrový GIS, atributová data
 7. Vektorový GIS, druhy objektů
 8. Geometrické a topologické vlastnosti objektů ve vektorovém GIS
 9. Vektorová a rastrová reprezentace prostorových objektů
 10. Rastrová reprezentace prostorových objektů, způsob ukládání rastrových objektů

Cvičení

Cvičení jsou zaměřena na práci v prostředí Esri ArcGIS verze Pro. Dále je zmíněn open source nástroj QGIS.

Plán cvičení
 1. (17.02.) [TJ] Úvod do práce v prostředí ArcGIS, datové formáty, geodatabáze
 2. (24.02.) [JS] Vektorová data, atributové dotazy
 3. (03.03.) [JS] Vektorová data, prostorové dotazy
 4. (10.03.) [JS] Vektorová data, prostorové funkce
 5. (17.03.) [TJ] Rastrová data, mosaic dataset, souřadnicové přípojení
 6. (24.03.) [TJ] Tvorba vlastní geodatabáze, vektorizace
 7. (31.03.) [TJ] Práce s externími daty (XLS, CSV), souřadnicové připojení vektorových dat
 8. (07.04.) [TJ] ArcGIS Online
 9. (14.04.) [ML] Webové služby (WMS, WFS, WCS), připojení v GIS
 10. (21.04.) [AG] Volně dostupné GIS nástroje (QGIS)
 11. (28.04.) [AG] Data veřejné správy (WMS, INSPIRE, VFK), otevřená data (OSM, VFR), použití v GIS
 12. (05.05.) Zápočtový test
 13. (12.05.) Rektorský den
 14. (19.05.) Zápočtový test

Jako pomůcka při cvičeních slouží Výukový portál, kde v rámci sekce Úkoly, ukázky a návody jsou k dispozici příklady a jejich řešení ve formátu Flash videa a nebo PDF videa. V rámci sekce Kurzy je k dispozici popis funkcí a další příklady rozšiřující problematiku.

Další užitečným zdrojem jsou návody na cvičení z roku 2010-2012.

Akademický rok 2020-2021

Přednášky

 • čtvrtek 12.00 C-208

Přednáší Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

Cvičení

 • středa 16.00 B-870 (101)

Cvičí Ing. Tomáš Janata, Ph.D. (TJ), Ing. Martin Landa, Ph.D. (ML), Mgr. Petra Jílková (PJ), Ing. Jaroslav Šedina (JS), Ing. Alžběta Gardoňová (AG)

Podmínky pro udělení zápočtu

 1. Získat minimální nutný počet bodů ze zápočtového testu
  Podmínky: Kromě přímé či nepřímé komunikace s kolegy v učebně či s někým přes Internet nebo mobil jsou povoleny veškeré pomůcky - poznámky, prezentace, Internet, nápověda ArcGIS.
 2. Včasné odevzdání všech domácích úloh během semestru, https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2585

Ke stažení

Software

→ Produkty dostupné studentům ČVUT • Esri • ArcGIS Pro 2.6 (doporučená verze) • ArcGIS Desktop
http://qgis.org/en/site/forusers/download.html

Geodata

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

Popis dat je k dispozici zde.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

Externí odkazy

Anglicky

Česky