2019

Z GeoWikiCZ

Červen

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

  • pondělí 17.6. - státní zkouška z Inženýrské geodézie
  • úterý 18.6. - státní zkouška z Geomatiky
  • čtvrtek 27.6. - obhajoby bakalářských prací

Magisterské státní závěrečné zkoušky

  • čtvrtek 20.6. - státní zkoušky a obhajoby diplomových prací


Duben

Promoce

Středa 3.4. v Betlémské kapli od 13:00 (počet požadovaných zástupců za program G+K jsou dva, ideální by bylo za každou z našich kateder jednoho)

  • doc. Halounová
  • doc. Procházka