2021

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Červen

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

 • čtvrtek 17.6. - státní zkouška z Inženýrské geodézie, státní zkouška z Geomatiky
 • čtvrtek 24.6. - obhajoby bakalářských prací

Rozpis státních zkoušek

Rozpis obhajob

Organizační věci zařizuje vždy tajemník komise, se kterým je možné se poradit o technických věcech, vyzkoušet prezentaci, připravit místnost i občerstvení pro komisi.

Průběh zkoušení z okruhů státní zkoušky (30 minut včetně přípravy na každý okruh):

 • Student se dostaví na rozepsaný čas před danou místnost (není dovoleno čekat a shlukovat se na chodbě se spolužáky)
 • Po příchodu do místnosti si desinfikuje ruce
 • Vylosuje si otázky jde se připravovat na potítko (15 minut)
 • Zkoušení probíhá 12 minut
 • Poté se studenti (i ten na potítku) na okamžik vzdálí z místnosti a komise se poradí o známce
 • Zkoušenému studentovi je oznámena známka
 • Tajemník komise vytiskne dílčí protokol, student ho podepíše
 • Zkoušený student odchází z prostor školy
 • Nový student vchází do místnosti a losuje si otázky a student z potítka začíná být zkoušen

Průběh obhajoby bakalářské práce (30 minut):

 • Student se dostaví na rozepsaný čas před danou místnost (není dovoleno čekat a shlukovat se na chodbě se spolužáky)
 • Po příchodu do místnosti si desinfikuje ruce
 • Na výzvu předsedy komise student přednese obhajobu práce (10-15 minut)
 • Jsou přečteny posudky vedoucího a oponenta práce
 • Student má možnost reagovat na připomínky v posudcích
 • Následuje vědecká rozprava komise (otázky členů komise)
 • Student se na okamžik vzdálí a komise se poradí o známce
 • Studentovi je oznámena známka z obhajoby a celková známka ze SZZ (případně pochvala)
 • Tajemník komise vytiskne protokol, student ho podepíše
 • Zkoušený student odchází z prostor školy


Magisterské státní závěrečné zkoušky

 • úterý 22.6. a středa 23.6. - státní zkouška a obhajoby diplomových prací

Rozpis

Organizační věci zařizuje vždy tajemník komise, se kterým je možné se poradit o technických věcech, vyzkoušet prezentaci, připravit místnost i občerstvení pro komisi.

Průběh obhajoby diplomové práce (60 minut):

 • Student se dostaví na rozepsaný čas před danou místnost (není dovoleno čekat a shlukovat se na chodbě se spolužáky)
 • Po příchodu do místnosti si desinfikuje ruce
 • Na výzvu předsedy komise student přednese obhajobu práce (15 minut)
 • Jsou přečteny posudky vedoucího a oponenta práce
 • Student má možnost reagovat na připomínky v posudcích
 • Následuje vědecká rozprava komise (otázky členů komise)
 • Po ukončení části obhajoby začíná část zkoušení
 • Jeden nebo více členů komise zkouší studenta z odborných znalostí s přihlédnutím k tématu diplomové práce (nejsou žádné konkrétní otázky na losování)
 • Student se na okamžik vzdálí a komise se poradí o známkách
 • Studentovi je oznámena známka z obhajoby, známka ze zkoušení a celková známka ze SZZ (případně pochvala)
 • Tajemník komise vytiskne protokol, student ho podepíše
 • Zkoušený student odchází z prostor školy