2024

Z GeoWikiCZ

Červen

Bakalářské státní závěrečné zkoušky

 • čtvrtek 20.6. - státní zkouška z Inženýrské geodézie, státní zkouška z Geomatiky (ROZPIS)
 • čtvrtek 27.6. - obhajoby bakalářských prací (ROZPIS)

Pokyny pro tajemníky komisí

Organizační věci zařizuje vždy tajemník komise, se kterým je možné se poradit o technických věcech, vyzkoušet prezentaci, připravit místnost i občerstvení pro komisi.

Průběh zkoušení z okruhů státní zkoušky (30 minut včetně přípravy na každý okruh):

 • Student se dostaví na rozepsaný čas před danou místnost
 • Vylosuje si otázky jde se připravovat na potítko (15 minut)
 • Zkoušení probíhá 12 minut
 • Poté se studenti (i ten na potítku) na okamžik vzdálí z místnosti a komise se poradí o výsledku prospěl/neprospěl
 • Zkoušenému studentovi je oznámen výsledek
 • Nový student vchází do místnosti a losuje si otázky a student z potítka začíná být zkoušen
 • Na závěr jednání komise jsou svoláni všichni studenti z komise a jsou jim oznámeny známky
 • Tajemník komise vytiskne dílčí protokoly, studenti ho podepíší


Průběh obhajoby bakalářské práce (30 minut):

 • Student se dostaví na rozepsaný čas před danou místnost
 • Na výzvu předsedy komise student přednese obhajobu práce (10-15 minut)
 • Jsou přečteny posudky vedoucího a oponenta práce
 • Student má možnost reagovat na připomínky v posudcích
 • Následuje vědecká rozprava komise (otázky členů komise)
 • Student se na okamžik vzdálí a komise se poradí o výsledku prospěl/neprospěl
 • Studentovi je oznámen výsledek
 • Na závěr jednání komise jsou svoláni všichni studenti z komise a jsou jim oznámeny známky z obhajoby a celkové známky ze SZZ (případně pochvala)
 • Tajemník komise vytiskne protokoly, studenti ho podepíší
 • Může následovat přípitek

Magisterské státní závěrečné zkoušky

 • úterý 25.6. - státní zkouška a obhajoby diplomových prací (ROZPIS)

Pokyny pro tajemníky komisí

Formulář o nominaci na cenu prof. Kořistky

Organizační věci zařizuje vždy tajemník komise, se kterým je možné se poradit o technických věcech, vyzkoušet prezentaci, připravit místnost i občerstvení pro komisi.

Průběh obhajoby diplomové práce (60 minut):

 • Student se dostaví na rozepsaný čas před danou místnost
 • Na výzvu předsedy komise student přednese obhajobu práce (15 minut)
 • Jsou přečteny posudky vedoucího a oponenta práce
 • Student má možnost reagovat na připomínky v posudcích
 • Následuje vědecká rozprava komise (otázky členů komise)
 • Po ukončení části obhajoby začíná část zkoušení
 • Jeden nebo více členů komise zkouší studenta z odborných znalostí s přihlédnutím k tématu diplomové práce (nejsou žádné konkrétní otázky na losování)
 • Student se na okamžik vzdálí a komise se poradí o výsledku prospěl/neprospěl
 • Studentovi je oznámen výsledek
 • Na závěr jednání komise jsou svoláni všichni studenti z komise a jsou jim oznámeny známky z obhajoby, známky ze zkoušení a celkové známky ze SZZ (případně pochvala nebo návrh na cenu prof. Kořistky za nejlepší DP)
 • Tajemník komise vytiskne protokoly, studenti ho podepíší
 • Může následovat přípitek