Diskuse:153PIN2 Projekt - Informatika 2 - 2011

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

B

Odkazy

protocol.py

  box = None
  if 'box' in request.params:
    box = request.params['box']
  elif 'bbox' in request.params:
    box = request.params['bbox']

TODO

 • aktualizace DB
 • apache - reload
 • vyhledavani bbox
 • bublina

Návrhy témat

 • Návrh a implementace (stand-alone) GUI pro vybrané nástroje knihovny GDAL/OGR, především gdalinfo, gdal_translate, gdalwarp, ogrinfo a ogr2ogr
  • Požadavky: Programování v C++/QT (alternativně PyQT, wxPython)
 • Návrh a implementace (stand-alone) GUI pro nástroj cs2cs knihovny PROJ4 (včetně podpory pro CSV import/export)
  • Požadavky: Programování v C++/QT (alternativně PyQT, wxPython)
 • Návrh a implementace GUI pro GRASS modul r.li.setup
  • Požadavky: Programování v Python/wxPython
 • Integrovat analytické nástroje SAGA GIS do QGISu - jako plugin nebo jako podpora pro import/export dat do/z SAGA a možnost spouštět moduly s potřebnými parametry.
  • Požadavky: Programování v C++/QT (alternativně PyQT)
 • Jednoduché analýzy GRASS pro QGIS: v současnosti spuštění GRASS modulu v QGISu vyžaduje vytvoření location, import dat, spuštění modulu, vyexportování dat, zrušení location. Idea je zautomatizovat tento proces s využitím r.external a v.external
  • Požadavky: Programování v C++/QT (alternativně PyQT)
 • "Generický" export vektorových dat pro QGIS: momentálně lze vrstvy ukládat jenom pomocí knihovny OGR. QGIS obsahuje kromě OGR nativní providery i pro SpatiaLite, PostGIS. Cílem možnost exportovat data rovnou do databáze bez nutnosti používat externí provider.
  • Požadavky: Programování v C++/QT (alternativně PyQT)
 • Různé vylepšení rastrové podpory QGIS
  • Předefinované barevné tabulky pro jedno kanálové rastry (momentálně se musí hodnoty rastru k barvám přidělovat ručně)
  • Podpora "save raster as" - tj. konverze mezi různými GDAL formáty, možnost uložení výběru
  • Lepší zobrazování a podpora interakce s histogramem v dialogu "Vlastnosti rastrových dat"
  • Legenda pro rastrová data v mapové kompozici pro tisk
  • Požadavky: Programování v C++/QT

Dále vypsaná témata diplomových prací.