Nápověda:Obsah

Z GeoWikiCZ

Pro experimenty používejte pískoviště!

Proč MediaWiki?

Pokud si kladete otázku, proč jsou naše stránky provozovány pod systémem MediaWiki, podívejte se pro inspiraci na svobodnou encyklopedii Wikipedia.

Zjednodušené adresy

Klíčem pro přístup k článku v databázi je na MediaWiki název daného článku. Protože je v URL, které se zobrazuje v prohlížeči interní kódování UTF-8 nahrazováno standardní transkripcí, jsou výsledné adresy pro člověka špatně čitelné. V případě vyraných článků jsou proto definována přesměrování, která mají jednoduchá URL, viz následující přehled zkratek.

Zkratka Plný název
DOD Den otevřených dveří
Studium Pro zájemce o studium
SZZ Státní závěrečné zkoušky
SZZbc Bakalářské státní závěrečné zkoušky
bszg Bakalářská státní zkouška z inženýrské geodézie (okruhy otázek)
bszh Bakalářská státní zkouška z geomatiky (okruhy otázek)
SZZmgr Magisterské státní závěrečné zkoušky
Bc Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika
NmgrG Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie
NmgrH Doporučený studijní plán oboru Geoinformatika

Zkratky slouží pouze pro předávání zjednodušených URL externím uživatelům a ne pro interní odkazy na GeoWikiCZ.

Pravidla pro popis náplně přednášek a cvičení

Pro každý předmět je založeno přesměrování 15xZZZ a vlastní článek s názvem 15xZZZ Název předmětu. Volitelně může být založeno i přesměrování Název předmětu.

Jako příklad může posloužit přesměrování 153YZOD a článek 153YZOD Zpracování obrazových dat. Text přesměrování je v daném případě jediná instrukce

#REDIRECT [[153YZOD Zpracování obrazových dat]]

Každý předmět by měl být zařazen do příslušné kategorie. Zařazení do hierarchie kategorií zajišťují šablony, viz přehled šablon v kategorii výuka (pokud potřebujete založit novou šablonu, obraťte se prosim na správce).

Každý předmět obsahuje informace o předmětu nezávislé na daném akademickém roku (anotaci, přednášky a cvičení) a dále volitelné údaje, které se mohou průběžně měnit podle potřeby. Sekce přednášky anebo cvičení může podle okolností chybět (některé povinně volitelné předměty nemají přednášky, u některých předmětů není nutné popisovat náplň cvičení).

Cílem je, aby v databázi wiki byla struktura záhlaví všech předmětů stejná a v případě nové akreditace jsme mohli dokumentaci předmětů zpracovat automaticky. V úvodní sekci je nežádoucí používat explicitní formátování ale pouze odstavce a výčty jako ve vzorovém příkladu.

Anotace
tak jak byla uvedena v anotaci (má být uvedena v příští anotaci), je ukončena seznamem doporučené literatury (číselný výčet, viz příklad)
Přednášky
jsou uvedeny klauzulí Přednášející: jméno přednášejícího, např.
'''Přednášející:''' Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Cvičení
popis náplně cvičení, pokud není zřejmé z popisu náplně přednášek

Údaje o hodinových dotacích budou zapisovány samostatně podle podkladů z bílé knihy. V případě nejasností se obracejte na správce wiki.

Staré stránky s názvem Anotace 15xZZZ budou po nahrazení stránkami s novým formátem zrušeny, chcete-li zrušit stránky, obraťte se na správce.

Pro tvorbu souvisejících stránek (zadání úloh a pod), používejte prosím také jako vzor 153ZODH Zpracování obrazových dat, viz sekce Cvičení (153ZODH / 1. cvičení, 153ZODH / 2. cvičení, ...).

Jak editovat stránky na GeoWikiCZ

Návod v angličtině, jak se snadno a rychle naučit editovat stránky na mediawiki naleznete zde.

Abyste mohli editovat stránky na GeoWikiCZ, musíte se nejprve přihlásit. Pokud nejste registrovaným uživatelem, obratťe se na některého z správců.

Pokud máte alespoň elementární povědomost o HTML, dokážete pracovat se stránkami na wiki během několika málo minut, v podstatě ale HTML nemusíte znát vůbec. HTML příkazy můžete zadávat explicitně, pokud to ale není naprosto nezbytné, je lépe ponechat formátování a prezentaci stránek na systému Wikimedia.

Systém Wikimedia pracuje s poněkud jinou logikou než je klasická organizace souborově orientovaných webových stránek. Wikimedia pracuje s články (articles), jejichž název je klíčem, pod kterým jsou ukládány v databázi. Není zde proto hierarchická organizace dat analogická souborově orientovaným systémům. Pokud jste začátečníky, zakládejte proto prosím nové stránky s rozvahou, jste-li na pochybách, nezdráhejte se zeptat administrátorů.

Pokud uděláte při editaci stránek chybu, nemusíte se obávat, všechny změny jsou uloženy v databázi a vždy je zde možnost nápravu. Viz též stránka Poslední změny.

Nové články zakládejte prosím s rozvahou, v názvu stránky používejte českou diakritiku. Stránky lze přejmenovat, to by se ale mělo dít jen zřídka a v odůvodněných případech. Pokud jste na pochybách obraťte se na správce, rádi vám poradí či pomohou.

Formátování

Několik příkazů pro formátování textu

 • HTML značky pro nadpisy různých úrovní h1, h2, atd. píšeme ve wiki tak, že příslušný text vložíme mezi jedno, dvě či více znaků rovnítko (=). Například
== Toto je nadpis druhé úrovně ==
 • odstavec je ukončen prázdným řádkem
 • proložený text se zapisuje mezi dvojice znaků apostrof. Například
''Proložený text''
 • tučný text se zapisuje mezi trojice znaků apostrof. Například
'''Toto je text psaný tučně'''
 • Výčty se zapisují jako řádky, ve které začínají hvězdičkou (*), číslované výčty podobně začínají znakem #. Výčty druhé úrovně začínají dvěma hvězdičami (**), resp. dvěma znaky ##. Například
* položka 1
* položka 2
** položka 2.1
 • Popisné výčty začínají znakem středník (;) za kterým následuje popiska, dále znak dvojtečka (:) a pak vlastní text. Například
; popisek
: text
 • Externí odkazy se zapisují do hranatých závorek [ a ], v závorkách se uvádí nejprve URL a pak mezerou oddělený text. Například
[http://geo.fsv.cvut.cz odkaz na server Geo]
 • Interní odkazy se zapisují do zdvojených hranatých závorek, pokud odkaz neexistuje, automaticky se vytvoří. Například
[[Odkaz na novou stránku]]

Pokud má být text odkazu jiný než název článku na wiki, oddělí se znakem svislá čárka ( | ). Například

[[Odkaz na novou stránku|zde je odkaz na novou stránku]]
 • Nejlepším způsobem jak se vytvářet vlastní wiki stránky je opisovat z jiných existujících stránek
 • Pro experimenty používejte pískoviště.
 • pro zápis matematických výrazů slouží značka <math>...</math>, která umožňuje použití podmnožiny příkazů systému TeX, podrobnosti viz http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Formula
 • preformatted text můžeme zapsat dvěma způsoby
  • ve stylu wiki, tj. tak že každý řádek začíná mezerou
  • ve stylu HTML, text uzavřeme do parových značek <pre>...</pre> Tento způsob je vhodný pro delší neformátované texty jako např. zdrojové kódy, zcela potlačí veškéré konstrukce wiki. Například v SQL zobrazí správně dva apostrofy (prázdný řetězec).

Tabulky

Pro tabulku s rámečkem používejte class="border".

{|class="border"
|+Popisek tabulky
! hlavička sloupce 1 !! hlavička sloupce 2
|-
| buňka 1 || style="text-align: center" | buňka 2
|- 
| style="text-align: right" | buňka 3 || buňka 4
|-
|}
Popisek tabulky
hlavička sloupce 1 hlavička sloupce 2
buňka 1 buňka 2
buňka 3 buňka 4

Pro tabulku bez rámečku používejte class="noborder". Vycentrovat tabulku lze pomocí tagu center.

<center>
{|class="noborder"
|+Popisek tabulky
! hlavička sloupce 1 !! hlavička sloupce 2
|-
| buňka 1 || style="text-align: center" | buňka 2
|- 
| style="text-align: right" | buňka 3 || buňka 4
|-
|}
</center>
Popisek tabulky
hlavička sloupce 1 hlavička sloupce 2
buňka 1 buňka 2
buňka 3 buňka 4

Více o formátování tabulek na stránkách MediaWiki.

Jak zakládat stránky

 • GeoWikiCZ je určena především k prezentaci oboru a ne k osobní prezentaci
 • Názvy článků (tj. webových stránek) volte vždy s diakritikou
 • Název článku je klíčem pro uložení v databázi
 • Nevytvářejte stránky Pokus a podobně, zaplevelovali byste databázi
 • Názvy článků musí být voleny tak, aby se související články (podkapitoly) nacházely ve výpisu všech stránek (viz speciální stránky) pohromadě. Jako příklad se podívejte na 152ZFG Základy fyzikální geodézie, název wiki článku tvoří kód předmětu z Bílé knihy a vlastní název předmětu (opět podle bíle knihy). Pro každý kód z bílé knihy se pro daná předmět též zakládá přesměrování, např. 152ZFG (viz též pravidla stanovená zápisem pedagogické rady z 2008-02-20).
Přejmenování stránky

Stránku lze přejmenovat funkcí "přesunout"; stránka je přejmenována a původní jméno je zachováno jako prazdná stránka, která obsahuje pouze přesměrovánni.

Původní stránku mohou v případě potřeby zrušit pouze administrátoři. Je třeba ale předem ručně opravit všechny stránky, které se na přesměrování odkazují.


Kategorie

Kategorie je pomůckou pro seskupování článků do jednotlivých tématických množin. Kategorie umožňují automatické indexování a nabízejí přehled souvisejících článků. Více informací na toto téma naleznete na WikiMedia.

Název kategorie volte velmi obezřetně, nejprve se podívejte na seznam již existujících kategorií. Článek přidáme do kategorie nejlépe tak, že na konec stránky vložíme značku

[[Kategorie:<název kategorie>]]

Například:

[[Kategorie:Výuka]]

Přehled šablon GeoWikiCZ

Šablony používané na GeoWikiCZ jsou popsány na samostatné stránce

Arrow icon (externí odkazy)

Monobook skin generuje ikonku arrow za každým externím odkazem. Tuto vlastnost lze potlačit pomocí třídy class="plainlinks":

 • <span class="plainlinks">http://a</span> se zobrazí jako http://a
 • http://a se zobrazí jako http://a

Poznámka: Zobrazování ikonky bylo ve výchozím skinu Monobook_GeoWikiCZ potlačeno, viz SysopChangelog.

Označení článků k úpravě

Nedokončené, rozpracované články a články, které potřebují další úpravy se označují šablonou { {Upravit} }


Vybrané tipy

 • pokud text začíná mezerou, je zpracován jako verbatim (neuplatní se standardní formátování)
 • pokud na stránce nechcete mít záložky [editovat], použijte na stránce makro __ NOEDITSECTION __
 • přehled vybraných maker: __ TOC __   __ NOTOC __   __ NOEDITSECTION __

Podbravení buňky v tabulce

Žlutě jsou vyznačeny změny oproti Bílé knize 2006/2007
{X|class="noborder"
|style="background:yellow"| Žlutě || jsou vyznačeny změny oproti Bílé knize 2006/2007
|-
|}

Symbol X do definice tabulky nepatří, zde je použit pouze pro formátování!

Zvýraznění syntaxe

Pro zvýraznění syntaxe používejte značku <source> (podporované jazyky), např.

<source lang="python">
#!/usr/bin/python

import sys

def hello():
  print 'hello world'
  
  return 0

if __name__ == "__main__":
  sys.exit(hello())
</source>

se zobrazí jako

#!/usr/bin/python

import sys

def hello():
  print 'hello world'
  
  return 0

if __name__ == "__main__":
  sys.exit(hello())

Užitečné odkazy na některé administrativní stránky

Správa GeoWikiCZ