Výuka

Z GeoWikiCZ

Studijní program Geodézie a kartografie

Výuka

Závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky

Vypsaná témata závěrečných prací

Studijní informace k předmětům (materiály z přednášek, návody na cvičení)

Bakalářské studium

Povinné předměty

Navazující magisterské studium

Společné povinné předměty

Specializace Inženýrská geodézie

Specializace Geomatika

Výuka v terénu