Věda

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Věda

Přehled grantových soutěží

Běžící vědecké projekty

 • Projekt TAČR TL03000264 "Správa území v prostoru a čase" (2020-2023, hlavní řešitel projektu Ing. Janata)
 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DG18P02OVV037 "Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky" (2018-2022, hlavní řešitel projektu doc. Cajthaml)
 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DG16P02H010 "Český historický atlas" (2016-2020, hlavní řešitel za ČVUT doc. Cajthaml)
 • Projekt Evropské komise 2018-EU-IA-0095 INEA "Geo-harmonizer: EU-wide automated mapping system for harmonization of Open Data based on FOSS4G and Machine Learning" [1] (2019-2022, hlavní řešitel Ing. Landa)
 • Projekt Ministerstva kultury [NAKI DG20P02OVV021] "Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků" (2020-2022, hlavní řešitel za katedru Geomatiky, FSv, ČVUT Ing. Hodač)
 • Projekt GAČR GA18-13296S "Monastické osídlení jako socioekonomický fenomén raně islámské severní Mezopotámie" (2018-2020, hlavní řešitel projektu za ČVUT prof. Pavelka)

Ukončené vědecké projekty

 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DF13P01OVV007 "Historický fotografický materiál - identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí" (2013-2017, hlavní řešitel za ČVUT doc. Cajthaml)
 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DF12P01OVV043 "Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví" (2012-2015, hlavní řešitel za ČVUT doc. Cajthaml)
 • Projekt GAČR 205/09/P102 "Komplexní studium, analýza a zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy pomocí technologie GIS" (2009-2011, hlavní řešitel doc. Cajthaml)
 • Projekt GAČR 205/07/0385 "Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720" (2007-2009, hlavní řešitel za ČVUT prof. Veverka)
 • Projekt GAČR 205/04/0888 "Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska" (2004-2006, hlavní řešitel za ČVUT prof. Veverka)
 • Projekt Ministerstva kultury NAKI DF13P01OVV002 "Nové moderní metody neinvazního průzkumu památkových objektů" (2013-2016, hlavní řešitel prof. Pavelka)

Studentské vědecké projekty

Studenti magisterského a doktorského studia mohou pracovat na projektech Studentské grantové soutěže.

Projekty v rámci Operačního Programu Věda Výzkum Vzdělávání