C++ Bc. 20

Z GeoWikiCZ
Verze z 2. 9. 2006, 10:30, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky) (+kategorie programovani)

Strojové epsilon

Strojové epsilon je charakteristika přesnosti formátu reálného čísla v počítači. Je definováno jako rozdíl mezi 1 a nejmenším číslem větším než 1, kterou lze v daném čísleném typu zobrazit.

Strojové epsilon je jednou z charakteristik definovaných v hlavičce <climits> a v C++ jej lze například pro typ double získat jako

std::numeric_limits< double> ::epsilon()

Napište funkci, která vypočte odhad strojového epsilon pro typ double. Poznámka: funkce pro výpočet strojového epsilon by v C++ měla být vhodněji napsána jako šablona.

Více viz http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_epsilon

[ Zpět | C++ | Další ]